395/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 45 ja 61 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/1993) 45 ja 61 § seuraavasti:

45 §
Eräpäivät

Aravalainan vuosimaksun erät sekä lyhennykset ja korot erääntyvät puolivuosittain helmikuun ja elokuun viimeisenä päivänä.

Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta hyväksyä vuokra-aravalainan tai asumisoikeustalon aravalainan eräpäiviksi helmikuun, kesäkuun ja lokakuun viimeisen päivän, jos tämä on perusteltua ottaen huomioon lainansaajan kaikkien aravalainojen eräpäivät suhteessa yhteisön vuokra- tai käyttövastikekertymään.

61 §
Soveltaminen ennen vuosimaksujärjestelmän voimaantuloa myönnettyihin lainoihin

Aravalain 45 §:n 2 momentissa tarkoitettujen lainojen korot ja lyhennykset peritään edelleen velkakirjaehtojen mukaisesti sen estämättä, mitä aravalaissa ja tässä asetuksessa säädetään.

Edellä tarkoitettuihin lainoihin sovelletaan kuitenkin:

1) tämän asetuksen 3, 8, 15, 16, 18 ja 48―58 §:ää siitä riippumatta, mitä velkakirjassa näiltä osin on määrätty;

2) tämän asetuksen 48 §:n 2 momenttia, jolloin uusi lyhennyssuunnitelma on laadittava aina, milloin ylimääräinen lyhentäminen johtuu yksittäisen asunnon lainaosuuden takaisin maksamisesta; sekä

3) tämän asetuksen voimaantulon jälkeen perittävän viivästyskoron suuruuteen tämän asetuksen 50 §:n 1 momenttia, jos viivästyskorko jäisi velkakirjaehdon mukaista viivästyskorkoa pienemmäksi.

Edellä tarkoitettujen lainojen lyhennykset ja korot erääntyvät puolivuosittain maaliskuun ja syyskuun viimeisenä päivänä. Jos laina on kuitenkin myönnetty ennen heinäkuun 1 päivää 1968, ovat eräpäivät kesäkuun ja joulukuun viimeinen päivä. Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta hyväksyä puolivuotiseräpäiväksi muun kuukauden viimeisen päivän, jos tämä on perusteltua ottaen huomioon lainansaajan kaikkien aravalainojen eräpäivät suhteessa yhteisön vuokrakertymään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Anu Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.