386/2004

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/1992) 4 §:n 1 momentin 4 kohta ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1368/1994, sekä

lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 479/1998, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:


4) nimittää pääjohtajan esityksestä ylijohtaja ja linjanjohtajat, jotka ovat teollisoikeusneuvoksia;


8 §

Ylijohtaja, linjanjohtajat ja muut yksiköiden päälliköt avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa.


12 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä viraston hallinnonalaan ja talouselämän tuntemusta sekä käytännössä osoitettua johtamiskokemusta.



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2004.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.