278/2004

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista vuosittain kertyvistä tuloista 5 prosenttia, kuitenkin enintään 400 000 euroa tämän asetuksen voimassaoloaikana.

2 §

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien käyttöönottokustannusten kattamiseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista yhteensä 2,5 prosenttia, kuitenkin enintään 200 000 euroa tämän asetuksen voimassaoloaikana.

3 §

Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamisessa järjestelmän suoritteista vuosittain saatavilla tuloilla sekä tulojen jakaantumisessa muutoin järjestelmästä huolehtivien viranomaisten kesken noudatetaan seuraavia prosenttiosuuksia,

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 42,5 prosenttia;

2) oikeusministeriön osuus on 42,5 prosenttia; sekä

3) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 15 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden sen perusteen mukaan, minkä kiinteistörekisterin pitäjän vastuulla olevasta rekisteriyksiköstä tiedot on luovutettu.

4 §

Maanmittauslaitos jakaa 2 §:ssä mainitut osuudet kiinteistörekisterin pitäjinä toimiville kunnille näiden Maanmittauslaitokselle ilmoittamien käyttöönottokustannusten suhteessa kahdessa erässä siten, että ensimmäinen, 100 000 euron suuruinen erä maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 ja toinen, enintään 100 000 euron suuruinen erä viimeistään 31 päivänä elokuuta 2005.

Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista 3 §:ssä tarkoitetut osuudet oikeusministeriölle kuukausittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet Maanmittauslaitos maksaa seuraavasti: 1.5.2004― 31.8.2004 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2004, 1.9.2004― 1.12.2004 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2005 ja 1.1.2005― 31.5.2005 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 ja on voimassa toukokuun loppuun 2005.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2004

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.