258/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 37 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 526/1996:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella kielletään eräiden pyydysten ja kalastustapojen käyttö saimaanhylkeen elinolosuhteiden ja lisääntymisen turvaamiseksi sen keskeisillä elinalueilla toukokuun 2004 alusta huhtikuun 2009 loppuun.

2 §
Saimaanhylkeen keskeiset elinalueet

Tässä asetuksessa tarkoitettuja saimaanhylkeen keskeisiä elinalueita Saimaalla ovat liitteenä oleviin karttapiirroksiin merkityt seuraavat vesialueet tai vesialueen osat:

1) Pyhäselän saaristot, liite 1;

2) Oriveden saaristot, liite 2;

3) Joutenvesi–Pyyvesi, liite 3;

4) Kolovesi, liite 4;

5) Linnansaari, liite 5;

6) Hevonniemi, liite 6;

7) Pihlajavesi, liite 7;

8) Katosselkä–Tolvanselkä ympäristöineen, liite 8;

9) Luonteri, liite 9;

10) Lietvesi ympäristöineen, liite 10;

11) Ilkonselkä, liite 11.

Saimaanhylkeen keskeisiksi elinalueiksi ei kuitenkaan katsota 1 momentissa tarkoitetulla alueella sijaitsevissa saarissa olevia sisäjärviä ja lampia.

3 §
Kielletyt pyydykset

Seuraavien pyydysten ja pyyntitapojen käyttö on kielletty 2 §:ssä tarkoitetuilla alueilla:

1) pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;

2) verkko ja riimuverkko, jonka liina tai riimu on tehty monisäikeisestä langasta (multifiililanka) tai joka on tehty paksummasta kuin 0,20 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka);

3) päältä avoin isorysä ja muu isorysää vastaava seisova pyydys, jonka silmäkoko on yli 110 millimetriä tai jonka solmuväli on yli 55 millimetriä, sekä sellainen isorysä, joka ei ole päältä avoin.

Pyydyksiä ja pyyntitapoja koskevat 1 momentissa säädetyt rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen, eivätkä pyyntiä katiskalla, merralla tai sellaisella rysällä, joka aitaverkkoineen on enintään kuuden metrin pituinen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Roni Selén

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.