248/2004

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä 29 kesäkuuta 2000 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (643/2000) 6 §:n 1 momentti ja liitteen 1 otsikko, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 167/2004, seuraavasti:

6 §
Kielletyt torjunta-aineet ja eräiden torjunta-ainejäämien enimmäismäärät

Liitteessä 1 mainittuja torjunta-aineita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden tai lastenruokien valmistukseen tarkoitetussa maataloustuotannossa. Valvonnan osalta katsotaan, että näitä aineita ei ole käytetty maataloustuotannossa, jos niiden enimmäismäärät ovat alle 0,003 mg/kg nautintavalmiissa tuotteessa.


Liite 1

Torjunta-aineet, joita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden tai lastenruokien valmistukseen tarkoitetussa maataloustuotannossa (enimmäismäärä alle 0,003 mg/kg nautintavalmiissa tuotteessa)


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004.

Komission direktiivit 2003/13/EY (32003L0013); EYVL N:o L 41, 14.2.2003, s. 33 ja 2003/14/EY (32003L0014); EYVL N:o L 41, 14.2.2003, s. 37

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anna Lemström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.