200/2004

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta 28 päivänä marraskuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995, muutokset 532/1997 ja 136/1998) liitteet 2,4,5,6 ja 7 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2004.

Komission asetus 2003/1398/EY (32003R1398); EYVL N:o L 198, 6.8.2003, s. 3

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2004

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anne Lintilä

LIITE 2

Vaaralliset eläintaudit

1) Aujeszkyn tauti (pseudorabies)

2) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) kalojen EHN-tauti (epizootic haematopoietic necrosis)

7) kalojen OMV-tauti (Onchorhynchus masou-virus)

8) luomistauti/bruselloosi (Brucella abortus, Br. melitensis, Br. ovis, Br. suis)

9) nautatuberkuloosi (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis)

10) pernarutto (anthrax)

11) raivotauti (rabies)

12) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

13) räkätauti (malleus)

14) scrapie

15) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

16) Teschenin tauti

LIITE 4

Kuukausittain osastolle ilmoitettavat valvottavat eläintaudit

1) salmonellatartunnat naudoilla, sioilla ja siipikarjalla

2) BVD/MD (bovine viral diarrhoea/mucosal disease)

3) sikojen trikinoosi

4) porsasyskä sikalassa, joka kuuluu sikaloiden vapaaehtoiseen terveysvalvotaohjelmaan

5) aivastustauti, kuten edellä kohdassa 4

6) dysenteria, kuten edellä kohdassa 4

7) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta, kuten edellä kohdassa 4

8) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta, kuten edellä kohdassa 4

9) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis), kuten edellä kohdassa 4

10) Mycoplasma gallisepticum -tartunta

11) Mycoplasma meleagridis -tartunta

12) mehiläisten esikotelomätä (Paenibacillus larvae sp.larvae)

LIITE 5

Välittömästi ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) apinarokko

2) Brucella canis-infektio

3) leptospiroosi

4) Paramykso-1-tartunta linnuilla

5) Q-kuume

6) muut tarttuvat eläintaudit, joita ei ole aikaisemmin todettu Suomessa

Nautojen taudit

7) Campylobacter fetus -tartunta

8) Parafilaria bovicola -tartunta

9) Trichomonas-tartunta

Sikojen taudit

10) HEV

11) PED (porcine epidemic diarrhea)

12) PRCV (porcine respiratory corona virus), muut kuin liitteessä 3 kohdassa 10 tarkoitetut tapaukset

13) sikainfluenssa, muut kuin liitteessä 3 kohdassa 11 tarkoitetut tapaukset

Hevosten taudit

14) CEM-tauti (Taylorella equigenitalis)

15) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

16) piroplasmoosi

17) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

Lampaiden ja vuohien taudit

18) entsoottinen abortti (Chlamydia psittaci)

19) kasöösi lymfadeniitti (Corynebacterium pseudotuberculosis)

20) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

21) Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var. mycoides

22) pulmonaari adenomatoosi

23) tarttuva agalaktia (Mycoplasma agalactiae)

Siipikarjan taudit

24) IB (avian infectious bronchitis)

25) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

26) psittakoosi (Chlamydia psittaci)

Mehiläisten taudit27) pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)

28) Tropilaelaps-punkki (Tropilaelaps spp.)

LIITE 6

Kuukausittain ilmoitettavat muut tarttuvat eläintaudit

Zoonoosit ja eri eläinlajien taudit

1) atyyppisten mykobakteerien aiheuttama tartunta

2) botulismi

3) distomatoosi (Fasciola hepatica)

4) kampylobakterioosi, muut kuin liitteen 5 kohdassa 7 tarkoitetut tapaukset

5) klamydioosi/psittakoosi, muut kuin liitteen 5 kohdissa 18 ja 26 tarkoitetut tapaukset

6) kokkidioosi

7) leishmaniaasi

8) lintutuberkuloosi

9) listerioosi

10) orf (contagious pustular dermatitis)

11) paratuberkuloosi

12) pasteurelloosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

13) pälvisilsa

14) salmonelloosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 1 ja liitteen 5 kohdassa 17 tarkoitetut tapaukset

15) systiserkoosi (Cysticercus cellulosae ja Cysticercus bovis)

16) toksoplasmoosi, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

17) trikinoosi, muut kuin liitteen 4 kohdassa 3 tarkoitetut tapaukset

18) tularemia/jänisrutto (Francicella tularensis)

19) Yersinia enterocolitica -tartunta

20) Yersinia pseudotuberculosis -tartunta, muut kuin jäniksissä, kaneissa tai jyrsijöissä todetut tapaukset

Nautojen taudit

21) aktinomykoosi

22) keuhkomato

23) kinokuume

24) laidunkuume

25) valelehmärokko(pseudocowpox)

26) punatauti

27) virusripuli (Corona)

Sikojen taudit

28) porsasyskä, muut kuin liitteen 4 kohdassa 4 tarkoitetut tapaukset

29) aivastustauti, muut kuin liitteen 4 kohdassa 5 tarkoitetut tapaukset

30) dysenteria, muut kuin liitteen 4 kohdassa 6 tarkoitetut tapaukset

31) Actinobacillus pleuropneumoniae -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitetut tapaukset

32) Clostridium perfringens -tyyppi C -tartunta, muut kuin liitteen 4 kohdassa 8 tarkoitetut tapaukset

33) kapi (Sarcoptes scabiei var. suis), muut kuin liitteen 4 kohdassa 9 tarkoitetut tapaukset

34) sikaruusu

35) ödeematauti

Hevosten taudit

36) hevosinfluenssa

37) pääntauti

38) rinopneumoniitti (virusabortti)

39) virusarteriitti

Lampaiden ja vuohien taudit

40) enterotoksemia (Clostridium perfringens tyyppi D)

41) Borderin tauti

42) sorkkamätä

Siipikarjan taudit

43) AE (avian encephalomyelitis)

44) Gumborotauti

45) kanakolera

46) leukoosi

47) Marekin tauti

48) sinisiipitauti

Turkiseläinten taudit

49) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

50) minkkien virusripuli

51) penikkatauti

52) plasmasytoosi

Mehiläisten taudit

53) akariaasi (Acarapis woodi)

54) nosemoosi (Nosema apis)

55) toukkamätä (Melissococcus pluton)

56) varroatoosi (Varroa jacobsoni)

Kalojen ja rapujen taudit

57) lohikalojen paisetauti, muut kuin liitteen 3 kohdassa 12 tarkoitetut tapaukset

58) Gyrodactylus salaris -tartunta, muut kuin liitteen 3 kohdassa 14 tarkoitetut tapaukset

59) kalojen Yersinia ruckeri -tartunta (ERM)

60) lohikalojen tarttuva ihotulehdus (ASA, Aeromonas salmonicida var. achromogenes)

61) lohikalojen epätyypillinen paisetauti (ASS, atyyppinen A. salmonicida)

62) rapurutto

Lemmikkieläinten taudit

63) kissarutto

64) koiran kettusyyhy

65) koiran penikkatauti

LIITE 7

Välittömästi muille terveysviranomaisille ilmoitettavat zoonoosit

1) apinarokko

2) ebola

3) klamydioosi/psittakoosi

4) leishmaniaasi

5) leptospiroosi

6) luomistauti

7) nautatuberkuloosi

8) orf

9) pernarutto

10) raivotauti

11) salmonellatartunnat (naudoilla, sioilla, siipikarjalla)

12) tularemia/jänisrutto (Francicella tularensis)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.