199/2004

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun asetuksen (1256/1997) 31 §:n 4 momentti sekä 36 ja 37 §, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 4 momentti asetuksessa 813/2003, seuraavasti:

31 §
Vähimmäisvaatimukset aluksen konepäälli- kön pätevyydeksi

Itämerellä liikennöivässä lähiliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kW mutta alle 750 kW, konepäälliköllä tulee olla koneenhoitajankirja sekä meripalvelua konepäällystötehtävissä vähintään 12 kuukautta. Itämerellä liikennöivässä lähiliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 750 kW mutta alle 1500 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja sekä meri-palvelua vahtikonemestarina vähintään 12 kuukautta. Muun lähiliikenteen aluksessa, jonka koneteho on vähintään 350 kW mutta alle 1500 kW, konepäälliköllä tulee olla vahtikonemestarinkirja sekä meripalvelua vahtikonemestarina vähintään 12 kuukautta.


36 §
Matruusin ja konemiehen pätevyyskirja

Matruusin pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 18 vuoden ikä;

2) matruusin koulutus; sekä

3) meripalvelua 6 kuukautta yleistoimihenkilönä kansi- tai koneosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 200 ja koneteho vähintään 350 kW.

Konemiehen pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 18 vuoden ikä;

2) konemiehen koulutus; sekä

3) meripalvelua 6 kuukautta yleistoimihenkilönä kansi- tai koneosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 200 ja koneteho vähintään 350 kW.

37 §
Pursimiehen ja korjausmiehen pätevyyskirja

Pursimiehen pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) matruusin pätevyyskirja;

2) pursimiehen koulutus; sekä

3) meripalvelua vähintään 6 kuukautta matruusin pätevyyskirjan saamisen jälkeen yleistoimihenkilönä kansi- tai koneosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 200 ja koneteho vähintään 350 kW.

Korjausmiehen pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan:

1) konemiehen pätevyyskirja;

2) korjausmiehen koulutus; sekä

3) meripalvelua vähintään 6 kuukautta konemiehen pätevyyskirjan saamisen jälkeen yleistoimihenkilönä kansi- tai koneosastossa kauppa-aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 200 ja koneteho vähintään 350 kW.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2004

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.