183/2004

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Valtioneuvoston asetus mittauspalveluiden aikajaotuksesta sähkönjakeluverkoissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/1995) 10 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 444/2003:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan sähköverkonhaltijan mittauspalveluihin sähkönjakeluverkoissa.

2 §
Mittauspalveluiden yleinen aikajaotus

Jakeluverkonhaltijan tulee tarjota vastuu-alueensa asiakkaille yleisen aikajaotuksen mukaisia mittauspalveluita.

Yleisen aikajaotuksen mukaisia mittauspalveluita ovat:

1) yksiaikasiirron mittauspalvelu;

2) yö- ja päiväenergiaan perustuva kaksiaikasiirron mittauspalvelu;

3) talviarkipäiväenergiaan ja muuhun energiaan perustuva kausiaikasiirron mittauspalvelu; sekä

4) tunneittain tapahtuvaan energianmittaukseen ja rekisteröintiin perustuva mittauspalvelu.

3 §
Mittauspalveluiden valtakunnallinen aikajaotus

Jakeluverkonhaltija voi halutessaan soveltaa 2 §:ssä tarkoitettuna mittauspalveluiden yleisenä aikajaotuksena mittauspalveluiden valtakunnallista aikajaotusta (valtakunnallisen aikajaotuksen mukaiset mittauspalvelut).

Valtakunnallisen aikajaotuksen mukaisia mittauspalveluita ovat:

1) yksiaikasiirron mittauspalvelu;

2) yö- ja päiväenergiaan perustuva valtakunnallinenkaksiaikasiirron mittauspalvelu; päiväenergialla tarkoitetaan kaikkina viikonpäivinä kello 7.00―22.00 välisenä aikana kulutettua energiaa; muuna aikana kulutettu energia on yöenergiaa;

3) talviarkipäiväenergiaan ja muuhun energiaan perustuva valtakunnallinen kausiaikasiirron mittauspalvelu; talviarkipäiväenergialla tarkoitetaan 1.11.―31.3. maanantaista lauantaihin kello 7.00―22.00 välisenä aikana kulutettua energiaa; kaikkina muina aikoina kulutettu energia on muuta energiaa; sekä

4) tunneittain tapahtuvaan energianmittaukseen ja rekisteröintiin perustuva mittauspalvelu.

4 §
Mittauspalveluiden paikallinen aikajaotus

Jakeluverkonhaltija voi mittauspalveluiden yleisen aikajaotuksen ohella tarjota vastuu-alueensa asiakkaille paikalliseen aikajaotukseen perustuvia mittauspalveluita, jotka poikkeavat rakenteeltaan yleisen aikajaotuksen mukaisista mittauspalveluista.

5 §
Suomen normaaliajan soveltaminen mittauspalveluiden aikajaotuksessa

Jakeluverkonhaltija voi halutessaan soveltaa 2 ja 4 §:ssä tarkoitetuissa mittauspalveluissa mittayksikköasetuksen (371/1992) 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua Suomen normaaliaikaa. Jos jakeluverkonhaltija soveltaa tarjoamassaan mittauspalvelussa Suomen normaaliaikaan sidottua aikajaotusta, on jakeluverkonhaltijan tiedotettava menettelystä asianmukaisesti kyseisen aikajaotuksen piirissä oleville asiakkaille.

6 §
Mittauspalveluiden järjestäminen

Jakeluverkonhaltija voi tarjota tässä asetuksessa tarkoitettuja mittauspalveluita joko omana työnä tai hankkia palveluita ulkopuolelta. Palveluita voidaan hankkia tällöin myös sähkökaupan muilta osapuolilta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.