167/2004

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden ja lastenruokien torjunta-ainejäämistä 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (643/2000) 6 §, sekä

lisätään asetukseen uudet liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

6 §
Kielletyt torjunta-aineet ja eräiden torjunta-ainejäämien enimmäismäärät

Liitteessä 1 mainittuja torjunta-aineita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden tai lastenruokien valmistukseen tarkoitetussa maataloustuotannossa. Valvonnan osalta katsotaan, että näitä aineita ei ole käytetty maataloustuotannossa, jos niiden enimmäismäärät ovat alle 0,03 mg/kg nautintavalmiissa tuotteessa.

Liitteessä 2 mainittujen torjunta-aineiden jäämiä saa esiintyä äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa ja lastenruoissa enintään liitteessä mainitut enimmäismäärät.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä maaliskuuta 2004. Tuotteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 6 päivästä maaliskuuta 2005 lukien.

Komission direktiivit 2003/13/EY (32003L0013); EYVL N:o L 41, 14.2.2003, s. 33-36 ja 2003/14/EY (32003L0014); EYVL N:o L 41, 14.2.2003, s. 37-40

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Anna Lemström

Liite 1

Torjunta-aineet, joita ei saa käyttää äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden tai lastenruokien valmistukseen tarkoitetussa maataloustuotannossa (enimmäismäärä alle 0,03 mg/kg nautintavalmiissa tuotteessa)

Aineen kemiallinen nimi (jäämän määrite):

– Disulfotoni (disulfotoni, disulfotonin sulfoksidi ja disulfotonin sulfoni yhteensä laskettuina disulfotoniksi)

– Fensulfotioni (fensulfotioni, sen happianalogi ja näiden sulfonit yhteensä laskettuina fensulfotioniksi)

– Fentina laskettuna trifenyylitinan kationiksi

– Haloksifoppi (haloksifoppi, sen suolat ja esterit yhteensä, konjugaatit mukaan luettuina, laskettuina haloksifopiksi)

– Heptaklori ja trans-heptakloriepoksidi laskettuina heptakloriksi

– Heksaklooribentseeni

– Nitrofeeni

– Ometoaatti

– Terbufossi (terbufossi, sen sulfoksidi ja sulfoni yhteensä laskettuina terbufossiksi)

– Aldriini ja dieldriini laskettuina dieldriiniksi

– Endriini.

Liite 2

Eräiden torjunta-aineiden tai niiden aineenvaihduntatuotteiden enimmäismäärät äidinmaidonkorvikkeissa, vieroitusvalmisteissa ja lastenruoissa
Aineen kemiallinen nimi Enimmäismäärät mg/kg nautintavalmiissa tuotteessa
Kadusafossi 0,006
Demetoni-S-metyyli / Demetoni-S-metyylisulfoni / oksidemetonimetyyli (erikseen tai yhteensä laskettuina demetoni-S-metyyliksi 0,006
Etoprofossi 0,008
Fiproniili (fiproniili ja fiproniili-desulfinyyli yhteensä laskettuina fiproniiliksi) 0,004
Propinebi / propyleenitiourea (propinebi ja propyleenitiourea yhteensä) 0,006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.