49/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Puolustusministeriön asetus ajoneuvoliikennerekisteriin ja sotilasajoneuvorekisteriin merkittävistä sotilasajoneuvoista

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 64 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään puolustusvoimien omistamista sotilasajoneuvoista seuraavat ajoneuvolaissa (1090/2002) määritellyt ajoneuvot:

a) henkilöautot (M1-luokka) ja linja-autot (M2- ja M3-luokka);

b) pakettiautot (N1-luokka);

c) moottorikelkat, kevyet nelipyörät (L6e-luokka) ja nelipyörät (L7e-luokka);

d) moottoripyörät (L3e- ja L4e-luokka) ja mopot (L1e- ja L2e-luokka);

e) traktorit (T-luokka) ja moottorityökoneet;

f) matkailuperävaunut, tavarankuljetusperävaunut (O1- ja O2-luokka), kuorma-autoon kytkettävät puoliperävaunut, varsinaiset perävaunut ja keskiakseliperävaunut (O3- ja O4 -luokka), ei kuitenkaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/1992) määriteltyjä maastoperävaunuja eikä erikoisperävaunuja.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut puolustusvoimien omistamat sotilasajoneuvot merkitään sotilasajoneuvorekisteriin.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, pääesikunta voi yksittäisessä tapauksessa päättää, että 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvo merkitään sotilasajoneuvorekisteriin ja 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvo ajoneuvoliikennerekisteriin, jos ajoneuvon sotilaskäyttö tai muu erityinen syy sitä edellyttää.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2004.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti ajoneuvosta rekisteriin tehty merkintä jää voimaan, kunnes merkintä on tehty tämän asetuksen mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan 16 päivänä kesäkuuta 1998 sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisteriin annettu puolustusministeriön päätös.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Turkki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.