36/2004

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2004 maksettavan korvauksen perusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000 talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta maksettavasta peruskorvauksesta, lisäkorvauksesta ja velkasovinto-ohjelmaan liittyvästä korvauksesta sekä niiden perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan valtion vuoden 2004 talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimivalle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle korvaukset maksaa lääninhallitus.

Peruskorvaus ja velkasovinto-ohjelmaan liittyvä korvaus maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. Lisäkorvaus maksetaan lääninhallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä tai kahdessa erässä joko maaliskuun tai syyskuun loppuun mennessä.

Lääninhallitus toimittaa määrärahan jakoa koskevat tiedot Kuluttajavirastolle maaliskuussa maksettavan erän osalta helmikuun 13. päivään mennessä ja syyskuussa maksettavan erän osalta elokuun 13. päivään mennessä.

3 §
Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava peruskorvaus on 0,73 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.

Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukasluku peruskorvauksen maksamista edeltävän vuoden alussa.

4 §
Lisäkorvaus

Lisäkorvauksena kohdistetaan 510 405 euroa lääneihin niiden 3 §:n 2 momentin mukaisen asukasluvun suhteessa.

Palvelun tuottajalle voidaan lisäkorvausta maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan perusteella, mikäli palvelujen saatavuuden varmistaminen sitä edellyttää. Lisäkorvauksen perusteita lähinnä ovat neuvonta-alueen laajuus ja vireillä olevista talous- ja velkaneuvonta-asioista aiheutuvat erityiset kustannukset.

5 §
Velkasovinto-ohjelmaan liittyvä korvaus

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvänä korvauksena kohdistetaan 1 374 000 euroa lääneihin niiden 3 §:n 2 momentin mukaisen asukasluvun suhteessa.

Palvelun tuottajalle voidaan korvausta maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan perusteella kuitenkin edellyttäen, että palvelun tuottaja käyttää korvauksen henkilöstöresurssien vahvistamiseen ja kohtuullisten yleiskulujen kattamiseen.

6 §
Takaisinperintä

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta kunnalle maksetut korvaukset perii takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen tekemän päätöksen perusteella. Muulle palvelun tuottajalle maksetut korvaukset perii takaisin lääninhallitus.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2003 maksettavan korvauksen perusteista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (16/2003).

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2004

Ministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.