Säädökset alkuperäisinä: 2004

1437/2004
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
1436/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2005
1435/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista
1434/2004
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1433/2004
Valtioneuvoston asetus Tunisian diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
1432/2004
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1431/2004
Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta
1430/2004
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta
1429/2004
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta
1428/2004
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta
1427/2004
Laki perhehoitajalain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1426/2004
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
1425/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista kuluista
1424/2004
Valtioneuvoston asetus merimieseläkeasetuksen muuttamisesta
1423/2004
Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1422/2004
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1421/2004
Valtioneuvoston asetus taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1420/2004
Valtioneuvoston asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1419/2004
Valtioneuvoston asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1418/2004
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1417/2004
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2005 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1416/2004
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1415/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1414/2004
Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1413/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1412/2004
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
1411/2004
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta
1410/2004
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1409/2004
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta
1408/2004
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta
1407/2004
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
1406/2004
Laki öljysuojarahastosta
1405/2004
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1404/2004
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1403/2004
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1402/2004
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä
1401/2004
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.