1233/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön lisävakuutusvastuun kartuttamisesta ja purkamisesta 12 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1051/2000) 2 ja 3 § seuraavasti:

2 §
Menettely rajoitusvyöhykkeellä

Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaista lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa kannatusmaksuilla siten, että eläkesäätiön toimintapääoma on kartuttamisen jälkeen korkeintaan tavoitevyöhykkeen puolessa välissä. Tällöin toimintapääomaa määrättäessä voidaan jättää pois työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä annetun asetuksen (1326/1997) 1 §:n 1 momentin kohtien 5―7 mukaiset erät.

3 §
Menettely tavoitevyöhykkeellä

Lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa kannatusmaksuilla siten, että eläkesäätiön toimintapääoma on kartuttamisen jälkeen korkeintaan tavoitevyöhykkeen puolessa välissä. Tällöin toimintapääomaa määrättäessä voidaan jättää pois 2 §:ssä tarkoitetut toimintapääoman erät.

Jos eläkesäätiölain 47 a §:ssä tarkoitetun sijoitussuunnitelman mukaisesti on tarkoitus siirtyä riskipitoisempaan sijoitusjakaumaan tilivuotta seuraavana vuonna, lisävakuutusvastuuta voidaan tilinpäätöksessä kartuttaa kannatusmaksuilla. Tällöin lisävakuutusvastuuta voidaan kartuttaa seuraavan vuoden lopun tavoitesijoitusjakaumalla laskettuun tavoitevyöhykkeen puoleen väliin saakka. Näin meneteltäessä toimintapääoma ei saa kuitenkaan kartuttamisen jälkeen ylittää tilinpäätöshetken sijoitusjakaumalla laskettua tavoitevyöhykkeen ylärajaa. Toimintapääomaa määrättäessä voidaan tällöin jättää pois 2 §:ssä tarkoitetut toimintapääoman erät.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.