1126/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiltä virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään julkisyhteisöjen henkilöstön kielitaidosta 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (424/2003) 6 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tuomioistuimen, syyttäjänviraston ja kihlakunnanviraston syyttäjäosaston, ulosottoviraston ja kihlakunnanviraston ulosotto-osaston sekä oikeusaputoimiston osastosihteeriltä, toimistosihteeriltä, toimistovirkailijalta, kirjaajalta, avustavalta ulosottomieheltä, tarkastajalta, kanslistilta, haastemiesten esimieheltä, haastemieheltä, ylivirastomestarilta, virastomestarilta ja vahtimestarilta vaadittavaa kielitaitoa.

Tämä asetus ei koske virkamiehiä niissä oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa, jotka sijaitsevat Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Virkamiesten kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulta virkamieheltä vaaditaan:

1) yksikielisessä viranomaisessa viranomaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito; sekä

2) kaksikielisessä viranomaisessa joko suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

3 §
Virkatehtävien jakaminen kaksikielisessä viranomaisessa

Kun kaksikielisessä viranomaisessa täytetään edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua virkaa, on kiinnitettävä huomiota siihen, että suomen tai ruotsin kielen käyttämistä edellyttävät virkatehtävät voidaan jakaa asianomaista kieltä taitavien henkilöiden suoritettaviksi.

4 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Henkilö, joka on otettu oikeusaputoimiston palvelukseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on edelleen kelpoinen tehtäväänsä tämän asetuksen voimaantultua.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitussihteeri
Olli Muttilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.