1103/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2004

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla määrännyt:

1 §

Vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 38 senttiä kilometriltä, jota korotetaan ― 6 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä ― 10 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä ― 20 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä ― 1 sentti kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 1 sentti kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa ― 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene,
enintään 50 hv 57 senttiä kilometriltä
moottorivene,
yli 50 hv 86 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 80 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 26 senttiä kilometriltä
moottoripolkupyörä 14 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 1 sentti kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 9 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 13,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 29,00
kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 13,00
― yli 6 tunnilla 29,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä euro
Afganistan 45,00
Alankomaat 62,00
Alankomaiden Antillit 59,00
Albania 43,00
Algeria 44,00
Andorra 45,00
Angola 81,00
Antiqua ja Barbuda 62,00
Arabiemiirikunnat 63,00
Argentiina 37,00
Armenia 52,00
Aruba 49,00
Australia 59,00
Azerbaidzan 51,00
Azorit 45,00
Bahama 60,00
Bahrain 54,00
Bangladesh 44,00
Barbados 72,00
Belgia 63,00
Belize 39,00
Benin 50,00
Bermuda 67,00
Bhutan 38,00
Bolivia 25,00
Bosnia-Hertsegovina 44,00
Botswana 45,00
Brasilia 41,00
Sao Paulo 45,00
Britannia 70,00
Lontoo 70,00
Brunei 43,00
Bulgaria 47,00
Burkina Faso 36,00
Burundi 37,00
Chile 40,00
Cookinsaaret 58,00
Costa Rica 49,00
Djibouti 48,00
Dominica 50,00
Dominikaaninen tasavalta 53,00
Ecuador 40,00
Egypti 45,00
El Salvador 49,00
Eritrea 30,00
Espanja 58,00
Etelä-Afrikka 50,00
Etiopia 44,00
Fidzi 45,00
Filippiinit 40,00
Färsaaret 53,00
Gabon 60,00
Gambia 33,00
Georgia 36,00
Ghana 32,00
Grenada 52,00
Grönlanti 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 35,00
Guinea 38,00
Guinea-Bissau 47,00
Guyana 53,00
Haiti 45,00
Honduras 38,00
Indonesia 53,00
Intia 37,00
Irak 54,00
Iran 42,00
Irlanti 63,00
Islanti 72,00
Israel 64,00
Italia 60,00
Itä-Timor 45,00
Itävalta 62,00
Jamaika 47,00
Japani 88,00
Jemen 48,00
Jordania 64,00
Kambodzha 41,00
Kamerun 45,00
Kanada 53,00
Kanarian saaret 50,00
Kap Verde 35,00
Kazakstan 53,00
Kenia 44,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 56,00
Hongkong 74,00
Macao 62,00
Kirgisia 38,00
Kolumbia 34,00
Komorit 40,00
Kongo 40,00
Kongon demokraattinen tasavalta
(ent. Zaire) 64,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 34,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 71,00
Kosovo 47,00
Kreikka 60,00
Kroatia 58,00
Kuuba 58,00
Kuwait 57,00
Kypros 60,00
Laos 33,00
Latvia 44,00
Lesotho 43,00
Libanon 74,00
Liberia 45,00
Libya 43,00
Liechtenstein 64,00
Liettua 44,00
Luxemburg 62,00
Madagaskar 36,00
Madeira 45,00
Makedonia 37,00
Malawi 35,00
Malediivit 59,00
Malesia 41,00
Mali 35,00
Malta 59,00
Marokko 56,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 51,00
Mauritania 39,00
Mauritius 46,00
Meksiko 57,00
Mikronesia 44,00
Moldova 36,00
Monaco 60,00
Mongolia 38,00
Mosambik 41,00
Myanmar (Burma) 43,00
Namibia 32,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal 34,00
Nicaragua 41,00
Niger 39,00
Nigeria 52,00
Norja 64,00
Norsunluurannikko 65,00
Oman 54,00
Pakistan 39,00
Palestiina 50,00
Panama 37,00
Papua-Uusi Guinea 38,00
Paraquay 30,00
Peru 57,00
Portugali 57,00
Puerto Rico 50,00
Puola 54,00
Qatar 49,00
Ranska 63,00
Romania 47,00
Ruanda 39,00
Ruotsi 62,00
Saint Kitts ja Nevis 54,00
Saint Lucia 61,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 52,00
Saksa 59,00
Salomonsaaret 28,00
Sambia 36,00
Samoa 34,00
San Marino 48,00
Sao Tome ja Principe 44,00
Saudi-Arabia 57,00
Senegal 47,00
Serbia-Montenegro 47,00
Seychellit 59,00
Sierra Leone 44,00
Singapore 56,00
Slovakia 44,00
Slovenia 54,00
Somalia 33,00
Sri Lanka 32,00
Sudan 48,00
Surinam 30,00
Swazimaa 37,00
Sveitsi 62,00
Syyria 52,00
Tadzikistan 39,00
Taiwan 54,00
Tansania 37,00
Tanska 65,00
Thaimaa 54,00
Togo 52,00
Tonga 33,00
Trinidad ja Tobago 53,00
Tsad 42,00
Tshekki 51,00
Tunisia 47,00
Turkki 45,00
Istanbul 55,00
Turkmenia 58,00
Uganda 37,00
Ukraina 56,00
Unkari 56,00
Uruguay 32,00
Uusi-Seelanti 58,00
Uzbekistan 58,00
Valkovenäjä 49,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 55,00
Venäjä 39,00
Moskova 67,00
Pietari 51,00
Vietnam 36,00
Viro 49,00
Yhdysvallat 60,00
New York, Los Angeles,
Washington 65,00
Zimbabwe 70,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,25 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 14,50 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00―07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2004.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2003

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Anneli Nuoritalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.