1077/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1176/2000) liite 1:n 3 kohta ja liite 2:n 2.2. kohta sellaisina kuin ne ovat, ensiksi mainittu osittain asetuksessa 1413/2001 ja viimeksi mainittu asetuksessa 96/2003, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2003, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoteen 2003 kohdistuvien kustannusten jakamisessa.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.