1054/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan pelastustoimesta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 21 §:n otsikko, sekä

lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

21 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 13 §:ssä säädetyn lisäksi pelastuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittava riittävä koulutus on sillä, joka tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten tai ennen tämän asetuksen voimaantuloa kumottujen säännösten mukaisesti on saanut kelpoisuuden pelastustoimen sivutoimisen tai vapaaehtoisen henkilöstön tehtäviin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2003

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Mika Kättö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.