1000/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetun pakkokeinolain (450/1987) 1 luvun 9 §:n 1 momentin ja 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 48 §:n 1 momentin, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 693/1997 ja jälkimmäinen laissa 117/2002, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään käräjäoikeuksista, jotka saavat päättää pidätetyn vangitsemisesta sekä telekuuntelusta, televalvonnasta ja teknisestä tarkkailusta pakkokeinolain 1 luvun 9 §:n 1 momentin ja 5 a luvun 5 ja 6 §:n mukaisissa kiireellisissä tapauksissa, sekä käräjäoikeuksista, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään ulkomaalaislain 48 §:n mukaisia asioita kiireellisissä tapauksissa.

2 §
Päivystys

Päivystyksellä tarkoitetaan käräjäoikeuden valmiutta päivystysalueellaan vapunpäivänä, juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona sekä lauantaina, sunnuntaina ja muuksi päiväksi sattuvana kirkollisena juhlapäivänä:

1) vastaanottaa pidätettyä koskevia vangitsemisvaatimuksia sekä käsitellä vangitsemisasioita;

2) vastaanottaa vaatimuksia telekuuntelua, televalvontaa ja teknistä tarkkailua koskevissa lupa-asioissa sekä käsitellä näitä asioita;

3) vastaanottaa ilmoituksia ulkomaalaisen säilöönotosta ja poikkeuksellisesta sijoittamisesta sekä käsitellä näitä asioita.

Telekuuntelulupa-asioita koskeva päivystys ulottuu muuhunkin käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan ulkopuoliseen aikaan. Tämän päivystyksen aikana voidaan käsitellä myös televalvontaa koskeva lupa-asia, jos sitä koskeva vaatimus esitetään samassa yhteydessä kuin telekuuntelulupaa koskeva vaatimus.

3 §
Päivystysalueet

Kukin hovioikeuspiiri muodostaa yhden päivystysalueen. Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueeseen ei kuitenkaan kuulu Helsingin kaupunki. Helsingin kaupunki muodostaa Helsingin käräjäoikeuden päivystysalueen, johon 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa kuuluu momentissa tarkoitettuna aikana koko maa.

4 §
Päivystävät käräjäoikeudet

Hovioikeuspiirien päivystysalueilla päivystävät 2 §:n 1 momentissa mainittuina vuorokausina seuraavat käräjäoikeudet:

1) Turun hovioikeuspiirin päivystysalueella Ahvenanmaan, Forssan, Hämeenlinnan, Ikaalisten, Kokemäen, Loimaan, Paraisten, Porin, Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan, Turun, Turunseudun ja Vakka-Suomen käräjäoikeudet;

2) Vaasan hovioikeuspiirin päivystysalueella Alavuden, Haapajärven, Jyväskylän, Jämsän, Kauhajoen, Kauhavan, Kokkolan, Kyrönmaan, Lapuan, Mustasaaren, Raahen, Seinäjoen, Vaasan, Ylivieskan ja Äänekosken käräjäoikeudet;

3) Itä-Suomen hovioikeuspiirin päivystysalueella Iisalmen, Joensuun, Kajaanin, Kuopion, Mikkelin, Nilsiän, Nurmeksen, Pieksämäen, Savonlinnan ja Varkauden käräjäoikeudet;

4) Helsingin hovioikeuspiirin päivystysalueella Espoon, Hyvinkään, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet;

5) Kouvolan hovioikeuspiirin päivystysalueella Heinolan, Imatran, Kotkan, Kouvolan, Lahden, Lappeenrannan, Orimattilan ja Riihimäen käräjäoikeudet;

6) Rovaniemen hovioikeuspiirin päivystysalueella Kemijärven, Kemi-Tornion, Kuusamon, Lapin, Oulun ja Rovaniemen käräjäoikeudet.

Hovioikeuspiirin päivystysalueeseen kuuluvat käräjäoikeudet päivystävät kukin vuorollaan erikseen. Helsingin käräjäoikeus päivystää jatkuvasti.

Jokainen käräjäoikeus voi käsitellä omaan tuomiopiiriinsä kuuluvan asian, vaikka käräjäoikeus ei olekaan päivystysvuorossa.

5 §
Päivystävät tuomarit

Käräjäoikeuksissa päivystävät laamannit ja käräjätuomarit.

6 §
Käräjäoikeuksien päivystysvuorot

Hovioikeus päättää piirinsä päivystysalueen käräjäoikeuksien päivystysvuorot kalenterivuodeksi kerrallaan. Päivystysvuorojen tulee jakautua tasaisesti käräjäoikeuksien kesken. Päätös on lähetettävä tiedoksi päivystysalueen käräjäoikeuksille, lääninhallituksille, tullihallitukselle ja rajavartiolaitokselle sekä oikeusministeriön asianomaiselle maksukeskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa. Samalla hovioikeuden on ilmoitettava puhelinnumero, josta päivystävä tuomari on tavoitettavissa.

7 §
Tuomareiden päivystysvuorot

Viraston päällikkö määrää oman tuomioistuimensa tuomareiden päivystysvuorot.

Päivystysvuorojen määräämisestä on ilmoitettava asianomaiselle hovioikeudelle viimeistään kuukausi ennen päätöksen voimaantuloa.

Jos päivystysvuorossa oleva tuomari on estynyt hoitamasta päivystystä, hänen on välittömästi hankittava itselleen sijainen sekä ilmoitettava asiasta hovioikeudelle.

8 §
Päivystyksen järjestäminen

Päivystysvuoro alkaa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä vuorokauden alkaessa ja loppuu vuorokauden päättyessä. Tällainen päivystysvuoro voi käsittää myös yhtä useampia peräkkäisiä päiviä. Pykälän 2 momentissa tarkoitettu päivystysvuoro alkaa käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan päättyessä ja loppuu aukioloajan seuraavan kerran alkaessa tai pykälän 1 momentissa tarkoitetun päivystysvuorokauden alkaessa.

Käräjäoikeudessa päivystää kerrallaan yksi tuomari. Erityisestä syystä päivystäviä tuomareita voi olla useampia. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi asioiden suurta lukumäärää tai pitkää päivystysvuoroa.

Päivystävä tuomari ja pidättämiseen oikeutettu tai muu toimivaltainen virkamies sopivat asian käsittelypaikasta. Tällöin on otettava huomioon asian laatu, turvallisuusnäkökohdat sekä käsittelyn järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Päivystävän tuomarin on oltava päivystysaikoina tavoitettavissa ilmoitetusta puhelinnumerosta.

Käräjäoikeus päättää muista päivystyksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

9 §
Erinäiset säännökset

Päivystyksestä ja päivystysaikana suoritetuista toimenpiteistä suoritetaan korvausta sen mukaan kuin siitä erikseen päätetään.

Käräjäoikeuden tulee toimittaa oikeusministeriön asianomaiselle maksukeskukselle korvausten maksamista varten tarvittavat tiedot.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tällä asetuksella kumotaan vangitsemisasioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa 20 päivänä lokakuuta 1993 annettu oikeusministeriön päätös (900/1993).

Päätettäessä käräjäoikeuksien ja tuomareiden päivystysvuoroista, jotka koskevat vuotta 2004, noudatetaan 6 §:ssä mainitun määräajan sijasta kahden viikon määräaikaa ja 7 §:ssä mainitun määräajan sijasta yhden viikon määräaikaa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.