998/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun valmiuslain (1080/1991) 40 d §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa (696/2003):

1 §

Poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena. Jaoston toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin koko toimikuntaa koskevia säännöksiä.

2 §

Toimikunnassa voi olla sivutoimisia sihteereitä. Sihteerillä tulee olla tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Sihteerille maksettavan palkkion perusteet määrää sosiaali- ja terveysministeriö.

3 §

Toimikunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

4 §

Toimikunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

5 §

Toimikunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Toimituskirjat varmentaa sihteeri.

6 §

Toimikunta voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2003.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Juhani Turunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.