997/2003

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (991/2003) 3 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tietosisältö

Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennetaan saatavilla olevat tiedot tämän asetuksen liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Mikael Nyberg

LIITE

1 TIE- JA KATUVERKON KESKILINJAGEOMETRIA

2 LAUTTAYHTEYKSIEN JA RAUTATIEVERKON KESKILINJAGEOMETRIA

3 TIE- JA KATUVERKON OMINAISUUDET

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET

Väylätyyppi

Liikennevirran suunta

Tien tai kadun nimi

Osoitenumerointi

Toiminnallinen luokka

Kansallinen tieluokka

Eurooppatienumero

Käyttörajoitus ja käyttöaika

Liikennemäärä ja ruuhkautumisherkkyys

Mitattu pituus

Maisemallinen arvo

Lautta- ja rautatietyyppi

KÄYTTÖRAJOITUSOMINAISUUDET

Suljettu yhteys ja avattava puomi

Paino-, korkeus-, leveys ja pituusrajoitus

Ajoneuvorajoitus

Kääntymisrajoitus

MUUT OMINAISUUDET

Kaistojen lukumäärä

Leveys

Nopeusrajoitus

Joukkoliikenteen pysäkki

Silta, alikulku tai tunneli

Valo-ohjattu liittymä ja liikennevalo

Päällystetty tie

Valaistu tie

Rautatien tasoristeys

Omistaja

RDS/TMC-paikka

Yleisten teiden tie-, tieosa ja ajoratanumero

Kelirikko ja kulkurajoitus

Opastustaulu ja sen informaatio

Päällekkäinen raitiotie

Rakentamistilanne

Suojatie

Hoitoalue

Taajama

Pohjavesialue

4 TIE- JA KATUVERKON KÄYTTÄJIÄ TUKEVAT KOHTEET

Liitännäisliikennealue

Maamerkki

Kaupunginosa

Risteys

Erityinen teiden/väylien yhdistelmä

Eritasopiste

Juna- tai lauttayhteys

Joukkoliikenne- ja taksiasema

Pysäköintialue ja -talo

Linja- ja kuorma-autojen pysäköintialue

Sairaala ja ensiapupiste

Ajoneuvon lastaus junaan tai laivaan

Laivaterminaali

Tavaraliikennekeskus

Lepoalue

Kaupungin keskusta

Rajanylityspaikka ja tulli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.