833/2003

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2003

Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikoslain muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 34 luvun 12 § ja

lisätään lukuun siitä lailla 17/2003 kumotun 13 §:n tilalle uusi 13 § seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

13 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Ydinräjähderikokseen ja 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

HE 40/2003
LaVM 2/2003
EV 21/2003

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.