828/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen turskakiintiöstä Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden vesillä Itämerellä (ICES osa-alueilla 22―32) vuonna 2003 saavat Suomen lipun alla purjehtivat tai Suomessa rekisteröidyt kalastusalukset pyytää syyskuun 1 päivänä alkaneella kalastuskaudella enintään 500 tonnia siten, että:

1) tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 250 tonnia; ja

2) tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 250 tonnia.

2 §

Tällä asetuksella kumotaan 24 päivänä maaliskuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus nro 242/2003 Suomen turskakiintiön käyttämisestä vuonna 2003.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 ja on voimassa 31 päivän loppuun joulukuuta 2003 asti.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.