827/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelkaa katettaessa vastuuvelkaan rinnastettavista eristä ja lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta katteeksi hyväksyttävistä muista eristä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 9 §:n 3 momentin ja 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 10 luvun 3 §:n 5 momentin 12 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 483/2002 ja viimeksi mainittu laissa 389/1995:

1 §
Vastuuvelkaan rinnastettavat erät

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan on taiteilijoiden ja eräiden eritysryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) 7 §:n 3 momentin mukaisen vastuuvelan lisäksi katettava velka työntekijäin eläkelain (395/1961) 12 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon ja velka yrittäjien eläkelain (468/1969) 10 §:n mukaiseen eläkelaitosten keskinäiseen kustannustenjakoon sekä vakuutusmaksuista johtuvat velat.

2 §
Vastuuvelan katteeksi hyväksyttävät erät

Lakisääteisen eläkevakuutuksen erityisluonteen johdosta esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan vastuuvelan katteeksi hyväksytään saaminen työntekijäin eläkelain 12 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannustenjaosta ja saaminen yrittäjien eläkelain 10 §:n mukaisesta eläkelaitosten keskinäisestä kustannustenjaosta sekä vakuutusmaksusaamiset lukuun ottamatta määrää, joka kokemuksen mukaan arvioiden jää saamatta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassalle 12 päivänä joulukuuta 1995 antamat määräykset Dnro 10/49/95 niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.