794/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2003

Ympäristöministeriön asetus asumisoikeussopimuksen kaavasta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/1990) 58 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 127/2003:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään asumisoikeussopimuksen kaavasta.

2 §
Asumisoikeussopimuksen kaava

Asumisoikeussopimuksen kaava vahvistetaan oheisen liitteen mukaiseksi.

3 §
Kaavan tarkoitus ja velvoittavuus

Asumisoikeussopimuksen kaava ei ole asumisoikeussopimuksen tekijöitä sitova. Kaava on tarkoitettu käytettäväksi osapuolten välisissä sopimusneuvotteluissa sopimusehdoista keskusteltaessa ja niistä päätettäessä sekä tehtäessä asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettuja merkintöjä asumisoikeuden panttauksesta, luovutuksesta, lakkaamisesta taikka muista sopimussuhteessa tapahtuneista tai siihen liittyvistä seikoista.

4 §
Kaavan mukaisten lomakkeiden jälki- painokset

Kaavan mukaisten lomakkeiden jälkipainokset sallitaan. Kaavan mukaisia sähköisiä tai muita lomakkeita voidaan pitää saatavilla myös siten, että erikseen on saatavilla sopimusosan ja merkintä-osan mukaisia lomakkeita.

Ministeriön vahvistuslauseke voidaan liittää vain kaavan mukaiseen sähköiseen tai muuhun lomakkeeseen tai sopimukseen, joka on tehty kaavan mukaiselle sähköiselle tai muulle lomakkeelle.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan asumisoikeussopimuksen kaavasta 18 päivänä huhtikuuta 1991 tehty ympäristöministeriön päätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2003

Ministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Seija Heiskanen-Frösén

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.