772/2003

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 7 §:n 5 momentti ja 17 § seuraavasti:

7 §

K3 on käynnistyskerroin, joka määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden alkamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Käyttöaika K3
1. laskutusvuosi 0,1 UMTS-matkaviestinverkko
0,2 muut
2. laskutusvuosi 0,1 UMTS-matkaviestinverkko
0,2 muut
3. laskutusvuosi 0,2 UMTS-matkaviestinverkko
0,4 muut
4. laskutusvuosi 0,6
5. laskutusvuosi 0,8
6. laskutusvuosi tai sen jälkeinen laskutus vuosi 1
17 §
Verkkotunnusmaksut, nimipalvelinmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Viestintävirasto myöntää hakemuksesta uuden verkkotunnuksen, verkkotunnuksen muutoksen ja verkkotunnuksen siirron verkkotunnuslain (228/2003) 5 ja 8 §:n mukaisesti. Uuden verkkotunnuksen myöntämisestä, verkkotunnuksen muutoksesta ja verkkotunnuksen siirtämisestä peritään 55 euron suuruinen verkkotunnusmaksu. Nimipalvelinten muutoksesta peritään 22 euron suuruinen nimipalvelinmaksu.

Viestintävirasto antaa pyynnöstä todistuksia verkkotunnusrekisteristä verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti. Verkkotunnuksesta annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen verkkotunnusrekisterin todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen verkkotunnusrekisterin todistusmaksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Juha Perttula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.