681/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus eräiden ulosottoasetuksen säännösten kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen (37/1896) 1, 1 a―1 c, 2, 6 ja 7 §, 10 §:n 2 momentti, 11―13, 27, 29 ja 32 §, 34 §:n 2 momentti sekä 36 ja 40 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 2 §, 10 §:n 2 momentti sekä 11 § asetuksessa 854/1996, 1 a―1 c ja 13 § asetuksessa 1017/1985, 6 § asetuksessa 825/1982, 7 § asetuksissa 162/1985 ja 1176/1995, 12 § asetuksessa 1637/1991, 27 § asetuksessa 852/1993, 29 § asetuksessa 950/1986, 32 § ja 34 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 162/1985, 36 § asetuksessa 1132/1988 ja 40 § asetuksessa 1590/1992.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.