564/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä opintotukilain (65/1974) 49 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta opiskelijaravintoloille korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemiseen ja muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin.

2 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi myönnettävän avustuksen saamisen edellytyksenä on, että:

1) ravintolatoiminta on tarpeellista riittävien ruokailumahdollisuuksien järjestämiseksi opiskelijoille;

2) ravintolatoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) opiskelija-ateria täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset;

4) ravintolanpitäjä perii opiskelija-ateriasta enintään tässä asetuksessa vahvistetun enimmäishinnan alennettuna ateriatuen määrällä; ja

5) opiskelija-aterian alentamaton hinta ei ylitä ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriasta perittävää arvonlisäverotonta hintaa.

Tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin myönnettävän ylimääräisen avustuksen saamisen edellytyksenä on, että:

1) opiskelijaravintolan pitäjälle on myönnetty avustusta opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi;

2) opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksia ei rahoiteta pääosin julkisista varoista; ja

3) opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta ei ole vähäinen.

Ylimääräisen avustuksen määrässä voidaan ottaa huomioon tilojen muu käyttö ja siitä saatavat tulot.

3 §
Avustukseen oikeuttavat ateriat ja niiden enimmäishinnat

Lounas on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan lisäksi juoman, salaatin, leivän ja levitteen. Erikoisannos on kalliimmista raaka-aineista valmistettu ateriakokonaisuus.

Avustukseen oikeuttavan lounaan enimmäishinta on 3,82 euroa ja erikoisannoksen hinta vähintään 4,80 ja enintään 5,85 euroa. Opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa alennetaan ateriatuen määrällä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista 12 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1256/2001).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5 §
Siirtymäsäännös

Avustusta opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi ja ylimääräistä avustusta voidaan edelleen maksaa, jos opiskelijaravintolan pitäjä on ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksytty avustuksen piiriin.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Kulttuuriministeri
Tanja Karpela

Neuvotteleva virkamies
Leena Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.