559/2003

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1547/1994) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1371/2001, seuraavasti:

3 §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn, jonka tiheys +15°C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3 ja kinemaattinen viskositeetti +20°C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti 0,006 grammaaN-etyyli-N-[2-(1-isobutoksietoksi)etyyli]-4-(fenyyliatso)aniliiniaja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2'-etyyli) heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti aallonpituudella 535 nm mitattuna yhtä suuren absorbanssin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Sen estämättä mitä 3 §:n 1 momentissa säädetään, verottomasta varastosta voidaan luovuttaa kulutukseen 31 päivään elokuuta 2003 saakka kevyttä polttoöljyä, jonka tunnistettavaksi tekemiseen on käytetty furfuraalia, joka on lisätty dieselöljyyn ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Leo Parkkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.