555/2003

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Valtioneuvoston päätös kuntajaon eheyttämisestä Oulunsalon, Kempeleen, Muhoksen ja Ylikiimingin kunnat sekä Oulun kaupungin käsittävällä alueella

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12 ja 47 §:ssä säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ja toimivaltuuksia koskevien määräysten mukaan sekä ottaen huomioon, mitä on säädetty 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:ssä sellaisena kuin se on laissa 10/1975, päättänyt:

Kuntajaon muutokset

Oulunsalon kunnan alueita siirretään Kempeleen ja Ylikiimingin kuntiin sekä Oulun kaupunkiin seuraavasti:

Kempeleen kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muu kiinteistörekisteriin merkitty rekisteriyksikkö:

1) Oulunsalon kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Rautatiealue 1:1, Lisälä 1:55, Koivula 1:300, Nummela 1:301, Niska 1:352, Rautatiealue 3:1, Kuusikaakinen 3:68, Mäntylä 3:99, Rautatiealue 4:1, Terttula 4:76, Rautatiealue 6:1, Rytiniemi 6:15, Pitko 6:31, Rautatiealue 7:1, Valtion rautatiealue 9:3, Valtion rautatiealue 10:1, Pensikko 10:5, Nummela 10:230, Rautatiealue 11:1, Kuusiniemi 11:42, Vanha―Kuusiniemi 11:43, Hietaniemi III 11:337, Rautatiealue 14:1, Koivula 14:56, Kuusiniemi 14:57, Rauvuslehto 14:58, Rytiniemi 14:59, Rautatiealue 15:1, Kuusiniemi 15:50, Rytiniemi 15:54, Rytiniemi 2 15:63, Rautatiealue 16:1, Ryti 16:50, Tahkolanpalsta 16:134, Rautatiealue 17:1, Rytiniemi 17:13, Rytiniemi 17:171, Rautatiealue 19:1, Välipala 19:12, Rytiniemi 19:13, Rautatiealue 20:1, Rautatiealue 21:1, Kuusiniemi 21:67, Rautatiealue 26:1, Niittylä 26:89, Paarmala 26:100, Valtion rautatiealue 28:1 ja Sipolan lisä 140:5 sekä

kiinteistöistä Isola 1:362 Kuusiniemen niittypalsta, Kertunmetsä II 1:374 Kuusiniemen niittypalsta, Yli―Isola 1:379 Kuusiniemen niittypalsta, Alakaakinen 3:130 Kuusiniemen palsta, Yli―Kaakinen 3:156 Kuusiniemen palsta, Helanen 7:86 Kuusiniemen palsta, Junkkonen 8:56 Kuusiniemen palsta, Heikkilä 9:108 Kuusiniemen palsta, Juntti 9:137 Kuusiniemen palsta, Koura 10:223 Rytiniemen palsta, Aliisala 10:228 Kuusiniemen palsta, Kouranpelto 10:261 Rytiniemen palsta, Kuivala―Lääkkö 11:334 Kuusiniemen niittypalsta, Alatoikka 16:175 Niittypalsta II, Rytilä 19:31 Rytiniemen palsta, Vitikko 20:50 Kuusiniemen palsta ja Sarkkinen 28:40 Kuusiniemen palsta.

2) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan rekisteriyksikkö Jyväskylä―Oulu valtatie 895:0:4.

Ylikiimingin kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Oulunsalon kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Törmälä 17:21, Vahtola 17:45, Männikön lisämaa 18:15, Johannesharjun lisämaa 18:16, Sanki II 18:17, Isosaari 18:39, Perttusenmaa 18:54, Hangenmaa 18:55, Koistinaho 20:43, Metsäkontio 20:73, Kontiomaa 20:74, Takalo 21:21, Viitamaa 21:22, Polvenmaa 22:37, Kuusikko 22:107, Nokanaho 22:108, Vehmasmaa 23:16, Polvenmaa 23:19, Miehelä 24:18, Seppä 25:24, Tiepuoli 25:26, Haavikko 25:168, Niemelä 25:169, Jänismaa 26:56, Maijala 26:156, Herneharju 27:6, Vesikosunen 27:14, Metsäkosunen 27:15, Hirvimaa 28:4, Haaramaa 29:12, Kivenkaarto 30:14, Kuurimaa 33:5, Lisä―Ylitalo 62:1, Kumpu 62:5, Vinola 62:6, Suosaari 62:7, Muikunsuo 65:1, Muikunmetsä 65:4, Suomuikku 65:5, Perttusenmaa 170:0, Tammisaari 205:0, Perttusentammi 225:0 sekä kiinteistöistä Saarela 24:19 Ulkometsäpalsta, Siekkinen 24:22 Ulkometsäpalsta, Hylkikari 34:10 Ulkometsäpalstat (2 kpl) ja rekisteriyksiköstä Oulunsalon jakokunta 876:2 Sanginjoen palstat (11 kpl).

2) Ylikiimingin kylästä (410) kokonaan kiinteistö Polvensuo 9:38.

3) Pyhänsivun kylästä (420) kokonaan kiinteistö Kivenkorpi 1:131.

4) Sotkajärven kylästä (430) kokonaan kiinteistöt Talkkuna 3:12 ja Karsikas 3:39 sekä rekisteriyksikkö Sotkajärven jakokunta 876:2.

5) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan kiinteistöt Perttulan yhteismetsä 874:1:1 ja Oulunsalon valtionmaa 893:10:1 sekä rekisteriyksikkö Aittolan paikallistie 895:1:8697.

Oulun kaupunkiin siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

1) Oulunsalon kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Timonen 1:19, Isteri 1:57, Metsäokkonen 1:68, Miehonselkä 1:74, Kuusimaa 1:75, Pilpaselkä 1:76, Mustala 1:78, Pihlaja I 1:79, Lähdesuo 1:321, Kaikenvara 1:370, Mutka 1:371, Koivuaho 1:372, Suojelu―Selkä 1:434, Pykälikkö 2:39, Pykälä 2:53, Sanginaho 2:57, Konikangas 2:81, Matalamaa I 2:101, Lisä―Kuusela 2:102, Lisä―Uusitalo 2:103, Koskenniska 2:105, Törmälä 2:106, Metsola 3:44, Toivola 3:45, Lepola 3:46, Rantapirtti 3:48, Kesälä 3:51, Pilpapaaso 3:82, Paaso I 3:83, Rentola 3:97, Sattuma 3:98, Perä 3:111, Metsälä 3:117, Metsäpirtti 3:123, Pilpala 3:125, Koivuranta 3:126, Mäntylä 3:137, Selkäkangas 4:58, Raitaharju II 4:59, Heiskala 4:60, Oksankangas 4:61, Leppisaari 4:64, Seppälä I 4:65, Tammenkangas 4:196, Pykäläjärvi 4:242, Pykälikkö 4:250, Pykäläharju 4:251, Miehonkorpi 5:12, Miehonmetsä 5:14, Miehonmetsä II 5:16, Mikonkangas 5:18, Mikonkangas 5:24, Tammenkangas 5:53, Myyrä I 6:34, Utsamo I 6:35, Kuusela I 6:40, Jokirinne 6:43, Lisä―Manner 6:44, Karttio 6:45, Mikonkangas 6:46, Nauskankangas 7:30, Halmemaa 7:35, Mämmiojanpalsta 7:68, Siirinpalsta 7:83, Kuusela 8:13, Uusitalo 8:17, Mäntymaa 8:27, Mäntymaa 8:43, Kiuasaho 8:53, Pitkäselkä 9:23, Mustamaa 9:24, Laseikko 9:25, Kalliovaara 9:26, Vastike―Äijälä 9:57, Vastike―Nummela 9:58, Vastike―Heikko 9:140, Kinnunen 10:16, Ojarannan metsä 10:24, Suoselkä 10:26, Hovinaho 10:27, Suosaari 10:28, Kivinotko 10:29, Korte 10:30, Halkola 10:31, Raateikko 11:40, Rajala 11:61, Savusteenmaa 11:62, Niemelä 11:105, Korpela 11:180, Rajakorpi 11:181, Alatalo 11:263, Mäntyrinne 11:302, Iisakka 11:303, Mettälä 12:15, Kiilasuo 12:110, Isokangas 12:111, Mettälä I 13:21, Kamula 13:42, Karppinen 13:43, Viitajylhä 13:44, Ervasti 13:127, Päätalo 13:140, Matoranta 13:141, Mäkelä II 13:142, Välitalo II 13:143, Sorvari 15:56, Sanki I 16:24, Isoaho 16:28, Anttila 16:29, Salokorpi 66:0, Immola 67:0, Vuohtoniemi II 69:0, Sorvo III 140:7, Ylitoikka 140:10, Konnanniitty 145:0, Metsärinne 162:1, Metsämetsälä 162:2, Kehäsuo 206:0, Metsäjuntti 237:0, Ervastinsuo 238:1 sekä

kiinteistöistä Välikaakinen 3:118 Sanginjoen ulkometsäpalsta, Pajamäki 7:80 Ulkometsäpalsta, Helanen 7:86 Ulkometsäpalsta, Riiko 8:35 Ulkometsäpalsta, Pappila 35:40 Ulkometsäpalsta, Niskametsä 223:2 Sorvarin palstat ja Metsätoikka 223:3 Sorvarin palstat sekä rekisteriyksiköstä Oulunsalon jakokunta 876:2 Sanginjoen palstat ( 6 kpl) ja Pilpajärven palsta.

2) Pikkaralan kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Maijala II 1:28, Tervaoja II 4:46, Rahko II 7:8, Tihinen II 7:11, Perttunen I 8:15, Pukkila I 10:19, Siirius I 11:17, Tyni I 16:3, Tapanila I 17:1, Palomäki I 18:4, Toivanen I 18:8 ja rekisteriyksikkö Murhiojan niittypalsta 878:6.

3) Sanginjoen kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Alapekkala I 1:35, Ollila I 5:2, Kylmäoja 5:4, Saunakoski I 9:28, Viitajylhä I 9:30, Uutela I 9:32, Konnanoja I 11:16, Nauska I 11:18, Mattila I 11:21, Hotellisaari 12:19, Lammenrinne I 12:25, Hotellisaari I 12:28, Päätalo I 12:29, Väli―Aapa 12:30, Järvenrinne I 12:31, Lisämakkara 12:37, Makkarasuo 12:38, Sankilampi I 13:3, Lamminharju I 13:7, Hautasuo 13:8, Lisä―Mannermaa I 16:1, Miehonoja 17:19, Pykälikönlampi 17:21, Miehonsuo 17:23, Jakosalon tila 18:0 ja rekisteriyksikkö Mutapalsta 878:7.

4) Oulunsuun kylästä (404) kokonaan kiinteistöt Alakinnunen II 42:16 ja Pernu I 43:43.

5) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan rekisteriyksiköt Sanginsuu―Sanginjoen maantie 895:0:8331 ja Kassisen paikallistie 895:1:8694.

Kempeleen kunnan alueita siirretään Oulunsalon ja Muhoksen kuntiin seuraavasti:

Oulunsalon kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat, muut rekisteriyksiköt ja -yksiköiden osat:

Kempeleen kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Selkämaa 1:263, Tupoksensarka 2:72, Selkämaa 2:65, Tupoksensarka I 2:63, Lakiselkä 4:40, Pekkala 5:39, Kuusiranta 5:191, Letonpala 5:292, Pentti 8:381, Antti 8:382, Onnela 14:132, Syrjälä 14:318, Nenä 14:376, Nypykkä 14:384, Koivula 14:556, Letto 14:557, Lettola 19:43, Kiviperä 19:45, Uutela 19:46 , Mettälä 25:111, Jääminki 38:97, Letto 40:11, Saari 40:17, Kainalo 116:82, Selkämaa 116:84, Pajula 116:86 ja Koivikko 117:156 sekä kiinteistöistä Kangas 1:337 Selkämaan palsta, Teppola 2:68 Selkämaan palsta, Yliniemelä 2:127 Selkämaan palsta, Niemelä 5:319 Leton palstat, Kujansuu 8:440 Selkämaan palsta, Häkkilä 20:180 Selkämaan palsta, Takkinen 20:185 Selkämaan palsta, Puistola 20:191 Selkämaan palsta, Vuorela 21:85 Selkämaan palsta ja Korpela 22:80 Selkämaan palsta sekä rekisteriyksiköistä Yhteinen vesialue 876:2 Salmiojan palsta ja Yhteinen maa-alue 878:1 Leton palsta.

2) Kyläjaotuksen ulkopuolelta kokonaan rekisteriyksikkö Vesikarin paikallistie 895:1:8669 sekä siirrettävällä alueella oleva osa rekisteriyksiköstä Isoniityn lohkokunta 876:3:1.

Muhoksen kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat sekä muut kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt:

Kempeleen kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Hirvikangas 1:36, Ulkometsäpalsta 1:308, Kylmälä 2:21, Rauhakorpi 2:32, Vuopponen 3:37, Metsälä 4:24, Hietala 5:190, Metsävälitalo 5:293, Ulkokorpela 6:64, Ostola 7:39, Kuusikylmälä 7:116, Hillikko 9:42, Kylmälä 11:134, Ulkometsä 14:42, Iso―Jylkky 14:459, Kylmälä 14:460, Kaukola 18:22, Ollinsuo 21:66, Rauhansuo 21:67, Kylmälä 21:68, Kiveliö 22:10, Ulkometsä 22:29, Kivikangas 27:23, Erämaa 27:41, Ulkopääskylä 28:5, Kylmälä 30:20, Kylmälä 33:25, Nurmela 35:13, Heikinperän metsä 35:25, Halkomaa 39:7, Metsola 50:7, Lintula 50:8, Ulkoimmola 51:15, Rajala 51:16, Pehkolan lisämaa 52:0, Jänkälä 116:33, Väinölä 116:78, Väinölä 116:359, Ulko―Ojala 117:86, Raappana 117:111, Kylmälä 117:256 sekä

kiinteistöistä Niemelä 5:319 Kotimetsäpalsta, Tuohino 6:102 Muhoksen metsäpalsta, Metsärinne 8:400 Kivisuon palsta, Ritvala 8:420 Ulkometsäpalsta, Pekuri 10:145 Ulkometsäpalsta, Laitala 18:209 Ulkometsäpalsta, Kunnas 18:223 Ulkometsäpalsta, Häkkilä 20:180 Ulkometsäpalsta, Takkinen 20:185 Ulkometsäpalsta, Mäkelä 20:187 Ulkometsäpalsta, Puistola 20:191 Ulkometsäpalsta, Korento 22:74 Ulkometsäpalsta, Korpela 22:80 Ulkometsäpalsta, Rautio 29:152 Kylmälän kylän ulkometsäpalsta, Kullio 31:94 Ulkometsäpalsta, Väärälä 33:60 Kylmälänkylän palsta, Vääräoja 33:87 Kylmälänkylän palsta, Vääräkangas 33:89 Kylmälänkylän metsäpalsta, Monkkanen 35:68 Ulkometsäpalsta, Äijälä 35:72 Ulkometsäpalsta, Haukikangas 116:401 Kylmälän ulkometsäpalsta, Vuoppola 181:1 Ulkometsäpalsta, Pirilänlisä 186:0 Ulkometsäpalsta, Junttila 217:0 Ulkometsäpalsta sekä kokonaan rekisteriyksiköt Ulkometsäpalsta 878:11, Ulkometsäpalsta 878:15, Yhteinen maa-alue 878:18, Kylmälän ulkopalsta 878:54, Yhteinen maa-alue 878:62, Yhteinen maa-alue 878:69 ja Yhteinen alue 878:70.

Muhoksen kunnasta siirretään Ylikiimingin kuntaan seuraavat kiinteistöt sekä muiden rekisteriyksiköiden osat:

1) Muhoksen kylästä (403) kokonaan kiinteistöt Viitajoki 2:4 ja Viitajoki 142:8 sekä rekisteriyksiköstä Muhoksen jakokunta 876:2 Viitajoen palstat (5 kpl).

2) Pyhänsivun kylästä (404) kokonaan kiinteistöt Wiitajoki 1:25 ja Ontero 1:26 sekä rekisteriyksiköstä Sotkajärven jakokunta 876:2 Viitajoen palstat (3 kpl).

Ylikiimingin kunnasta siirretään Oulun kaupunkiin seuraavat kiinteistöt ja kiinteistöjen osat:

Ylikiimingin kylästä (401) kokonaan kiinteistöt Alimurhi 5:28, Ylimurhi 5:29, Murhisuo 29:2 sekä kiinteistöistä Ketola 5:11 Murhisuon palsta, Männikkö 5:99 Murhisuon palsta ja Metsäpyky 5:128 Murhisuon palsta.

Oulun kaupungin alueita siirretään Oulunsalon ja Ylikiimingin kuntiin seuraavasti:

Oulunsalon kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöt, kiinteistöjen osat ja muun rekisteriyksikön osa:

1) Kiviniemen kylästä (402) kokonaan kiinteistöt Uusiranta 1:41, Uusiranta 6:19, Lahdenpohja 6:128, Uusiranta 10:24 ja Uudenrannanraivio 10:29 sekä kiinteistöistä Kivelä 3:98 Uusirannan palstat ja osa Myllyojan palstaa, Kuivala 10:89 Uusirannan palstat, Peräkuivala 10:113 Uusirannan palstat, Kaattari 10:115 Uusirannan palstat, Myllykangas 23:0 Uusirannan palsta, Yhteismaa 33:1 Uudenrannanraivion palsta, Jakokivi 44:3 osa Kempeleenlahden palstaa ja Myllyojan palsta ja Ketovainiot 53:1 Myllyojan länsipalsta.

2) Lahjoitusmaan kylästä (407) kiinteistöstä Oulun kaupungin lahjoitusmaa 1:23 osa vesialueesta ja Kraaselin, Pikku―Kraaselin ja Parmiinien saaret.

3) Kyläjaotuksen ulkopuolelta osa rekisteriyksiköstä Kiviniemi―Lentoasema maantie 895:0:815.

Ylikiimingin kuntaan siirretään seuraavat kiinteistöjen osat sekä muun rekisteriyksikön osa:

1) Oulunsuun kylästä (404) kiinteistöistä Tuira 2:17 Ulkometsäpalsta ja Alalaanila 3:37 Ulkometsäpalstat (2 kpl).

2) Kyläjaotuksen ulkopuolelta Oulun pitäjän jakokunnan vedet 876:9:0 Sanginjoen palsta ja Koivujoen palstat (2 kpl).

Kuntien uudet rajat poikkeavat seuraavilta osiltaan voimassa olevista rajalinjoista:

Oulunsalon ja Kempeleen kuntien välinen uusi raja poikkeaa voimassaolevalta kuntarajalta Oulunsalon kunnan ja kylän kiinteistön Alakaakinen 3:130 ja Kempeleen kunnan ja kylän kiinteistön Mäkelä 20:187 ja rekisteriyksikön Yhteinen vesialue 876:2 yhteisellä rajapyykillä 70. Tästä raja jatkuu nykyistä kiinteistörajaa koilliseen pyykille 20 ja siitä edelleen nykyistä kiinteistörajaa pitkin kohti eteläkaakkoa kulkien rajapyykkien 19, 17, 16, 15, 14, 137, 35, 3147, 34, 147a, 5, 12, 4, 13, 3, 37, 36, 38, 41, 2, 42, 45, 1, 179, 180, 19, 28, 29, 30, 31, 4, 29 kautta rajapyykkiin 228. Tästä raja jatkuu suoraan etelään rekisteriyksikön Isoniityn lohkokunta 244:876:3:1 läpi ja yhtyy Peräojassa olevaan Kempeleen ja Limingan voimassaolevalla kuntarajalla olevaan rekisteriyksikköjen 244:876:3:1 ja 425:876:3:1 yhteiseen rajapisteeseen.

Tästä etelään voimassaoleva Kempeleen ja Limingan kuntien välinen raja muuttuu Oulunsalon ja Limingan kuntien väliseksi rajaksi.

Oulunsalon kunnan ja Oulun kaupungin välinen uusi raja alkaa voimassaolevalta kuntarajalta Kempeleen kunnan ja kylän kiinteistön Leppihaka 40:94 sekä Oulun kaupungin Kiviniemen kylän kiinteistöjen Kivelä 3:98 ja Myllykangas 23:0 yhteiseltä rajapyykiltä 15 ja kääntyy luoteeseen Myllyojaa pitkin kulkien rajapyykkien 14, 1688, 76, 6, 75, 1689, 49, 29, 8 ja 2 määrittämää kiinteistörajaa rekisteriyksikön Kiviniemi―Lentoasema maantie 564:895:0:815 rajalle Myllyojan keskellä tiepaalujen p121 ja p123 välillä olevaan rajapisteeseen. Tästä raja ylittää tiealueen Myllyojan suunnassa ja jatkuu Kiviniemen kylän kiinteistön Jakokivi 44:3 läpi Myllyojan keskellä Myllyojan suulle saakka, josta raja kääntyy suorana luoteeseen Kempeleenlahdella sijaitsevaan kiinteistöjen Jakokivi 44:3, Oulun kaupungin lahjoitusmaa 564:407:1:23 ja Oulunsalon jakokunta 567:401:876:2 yhteiseen, nykyisellä kuntarajalla olevaan rajapisteeseen A. Tästä raja jatkuu vesialueella nykyistä Oulunsalon kunnan ja Oulun kaupungin välistä kuntarajaa pitkin taitepisteen B kautta Kyrönkarin edustalla olevaan rajan taitepisteeseen C. Toisen kerran uusi raja poikkeaa nykyisestä taitepisteessä C, josta uusi raja jatkuu länsiluoteeseen suorana kiinteistöjen 407:1:23 ja Oulun yleinen vesialue 894:1:1 yhteiseen rajapisteeseen F. Tästä raja kääntyy lounaaseen kiinteistöjen 407:1:23 ja 894:1:1 välistä rajaa pitkin ja yhtyy voimassaolevaan Oulunsalon kunnan ja Oulun kaupungin väliseen kuntarajaan rajapisteessä E.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Kuntajaon muutokset eivät aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2003

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Mika Riipi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.