475/2003

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus näytteenottomenettelyistä hedelmien, vihannesten sekä viljojen, munien ja munavalmisteiden torjunta-ainejäämien virallisessa valvonnassa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön 11 päivänä heinäkuuta 2002 yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta annettu Euroopan yhteisöjen komission direktiivi 2002/63/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa 8 päivänä syyskuuta 1999 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 896/1999 liitteessä olevat viittaukset näytteenottoasetukseen (385/1983) ja direktiiviin 79/700/ETY.

Komission direktiivi 2002/63/EY (32002L0063); EYVL N:o L 187, 16.7.2002, s. 30 ja EYVL N:o 110, 3.5.2003, s. 18

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.