416/2003

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla sekä 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun tuoteturvallisuuslain (914/1986) 24 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat kemikaalilain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992 ja tuoteturvallisuuslain 24 §:n 2 momentti laissa 539/1993:

1 §

Lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja ei saa luovuttaa markkinoille käytettäväksi metallin työstössä tai nahan rasvausseoksissa aineena eikä niitä yli 1 painoprosenttia sisältävänä valmisteena.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut lyhytketjuiset klooratut parafiinit ovat kloorattuja alkaaneja, joiden hiiliketjussa on 10-13 hiiliatomia.

2 §

Difenyylieetterin pentabromidijohdannaista (C12H5Br5O) ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää aineena tai sitä yli 0,1 painoprosenttia sisältävänä valmisteena.

Tuotetta ei saa luovuttaa markkinoille, jos se tai sen paloa estävät osat sisältävät 1 momentissa tarkoitettua ainetta yli 0,1 painoprosenttia.

3 §

Difenyylieetterin oktabromidijohdannaista (C12H2Br8O) ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää aineena tai sitä yli 0,1 painoprosenttia sisältävänä valmisteena.

Tuotetta ei saa luovuttaa markkinoille, jos se tai sen paloa estävät osat sisältävät 1 momentissa tarkoitettua ainetta yli 0,1 painoprosenttia.

4 §

Tätä asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön ja analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

5 §

Tämän asetuksen noudattamista valvovat kemikaalilain ja tuoteturvallisuuslain valvontaviranomaiset omilla toimialoillaan.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/45/EY; EYVL N:o L 177, 6.7.2002, s. 21.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/11/EY; EUVL N:o L 42, 15.2.2003, s. 45.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.