355/2003

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 20 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla:

1 §
Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritetut tutkinnot

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja laajuudeltaan tätä suppeampi perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

2 §
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa suoritetut tutkinnot

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto antaa laajuudestaan riippuen saman kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin kuin vastaava 1 §:ssä tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu tutkinto ja ammattitutkinto kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

3 §
Kelpoisuuden laajentaminen

Henkilö, jolla on 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluopintoihin suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, tahi jatkotutkintona suoritetun ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon taikka hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen sitä vastaavalla alalla.

4 §
Vastaava ala

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua vastaavaa alaa määriteltäessä noudatetaan seuraavaa koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.%Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Matti Rajakylä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.