350/2003

Annettu Helsingissä 2 toukokuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan toimintapääomasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 §:n 8 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1046/1999:

1 §

Merimieseläkekassan toimintapääomaa laskettaessa vastuuvelkana käytetään merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 4 momentin nojalla säädettyjen perusteiden mukaisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja vakuutusriskien heilahteluihin varattavan laskennallisen osan yhteismäärää. Vakuutusriskien heilahteluihin varattavana laskennallisena osana käytetään yhtä prosenttia edellä tarkoitetuissa perusteissa määritellystä vuosimaksun perusteena olevasta palkkasummasta.

Työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuusrajan laskemisesta annetun asetuksen (1281/ 1999) 3 §:ssä tarkoitettuna vastuuvelkana merimieseläkekassa käyttää tämän asetuksen 1 momentissa tarkoitettua vakuutusteknisen vastuuvelan ja vakuutusriskien heilahteluihin varattavan laskennallisen osan yhteismäärää.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan merimieseläkekassalle 31 päivänä joulukuuta 1999 annettu sosiaali- ja terveysministeriön määräys Dnro 64/02/1999.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.