346/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Avoin taivas -sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1992 tehty Avoin taivas -sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä marraskuuta 2002 ja johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 3 päivänä joulukuuta 2002 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Unkarin hallituksen huostaan 10 päivänä joulukuuta 2002 ja Kanadan hallituksen huostaan 13 päivänä joulukuuta 2002, on voimassa 10 päivästä helmikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 3 päivänä joulukuuta 2002 annettu laki (1018/2002) tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2003.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 40/2003)

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.