261/2003

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22. päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 1 numero 293 ja numero 419 sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 526/2000 ja liitteestä 2 A. numerot 8, 15b, 15c ja 16, sekä

lisätään liitteeseen 1 numerot 423-451, liitteeseen 2 A. numero 66, liitteeseen 2 B. numerot 1-62 ja liitteeseen 5 A. numerot 26 ja 27 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2003.

Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 15 huhtikuuta 2004 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

Komission direktiivit 2002/34/EY (32002L0034); EYVL N:o L 102, 18.4.2002, s. 19, 2003/1/EY (32003L0001); EYVL N:o L 5, 10.1.2003, s. 14 ja 2003/36/EY (32003L0036); EYVL N:o L 46, 20.2.2003, s. 24

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2003

Ministeri
Jari Vilén

Ylitarkastaja
Anne Haikonen

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus N:o 261

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.