211/2003

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista 14 päivänä joulukuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (1317/2001) 2 §:ään uusi 6 momentti sekä asetukseen uusi liite seuraavasti:

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Ylitarkastaja
Riikka Leppänen

Liite

Maksutaulukko

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta perittävät maksut

Suorite Maksu euroa
1) Kuulustelu hammaslääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
teoriakuulustelu, ryhmä 1 300
kovakudos- ja infektiosairaudet, suubiologia, purentatoiminta- ja proteesioppi
teoriakuulustelu, ryhmä 2 225
suuterveystiede, lasten hammashoito ja hammassairauksien ehkäisy, lasten hammashoito ja hampaiston oikomisoppi
teoriakuulustelu, ryhmä 3 225
hammaslääketieteellinen patologia, hammaslääketieteellinen radiologia, suu- ja leukakirurgia
käytännön koe 1 115
hallinnon kuulustelu osa 1 100
hallinnon kuulustelu osa 2 100
säteilyturvakuulustelu 100
2) Kuulustelu lääkärin ammatin harjoittamisoikeutta tai -lupaa hakeville:
kliininen kuulustelu 274
suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu 274
käytännön potilaskoe 751

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.