210/2003

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/1987) 57 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 80/2003:

1 §

Lääkelain 57 b §:n 4 momentissa tarkoitettuun Lääkelaitoksen luetteloon sisältyvien vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hinnat tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle sekä lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville Suomen Apteekkariliitto ry:lle ja Yliopiston apteekille vähintään 21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Tähän määräaikaan mennessä tehtyjen ilmoitusten perusteella määräytyy lääkelain 57 b §:n 2 momentissa tarkoitettu keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden halvin hinta. Apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääkevalmiste ainoastaan sellaiseen Lääkelaitoksen luetteloon sisältyvään lääkevalmisteeseen, jonka hinta on ilmoitettu mainitussa määräajassa ja joka on hinnaltaan edullisin tai siitä vähän poikkeava.

Jos lääkevalmisteelle ilmoitetaan hinta tai ilmoitettua hintaa alennetaan vuosineljänneksen aikana, voi apteekki toimittaa tällaisen lääkevalmisteen edellyttäen, että lääkevalmiste uuteen tai alennettuun hintaan olisi ollut määräaikana ilmoitettuna hinnaltaan vaihtokelpoinen.

2 §

Kansaneläkelaitoksen tulee julkaista luettelo sille ilmoitetuista vaihtokelpoisista lääkkeistä ja niiden hinnoista. Luettelo voidaan julkaista myös yksinomaan sähköisesti Internetin välityksellä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettua luetteloa ei kuitenkaan tarvitse julkaista ennen kuin 1 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Hallitusneuvos
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.