124/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus Ruunaan luonnonsuojelualueesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n nojalla:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Itä-Suomen luonnontilaisena ja erämaisena säilyneen metsä-, suo- ja pienvesistöluonnon ja niissä esiintyvien eliö- ja kasvilajien suojelemiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen Ruunaan luonnonsuojelualue.

2 §
Sijainti ja rajat

Ruunaan luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 7 360 hehtaaria valtion omistamia alueita, jotka sijaitsevat Lieksan kaupungissa. Luonnonsuojelualueen rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Rauhoitussäännökset

Ruunaan luonnonsuojelualueeseen sovelletaan, mitä luonnonsuojelulain 13-15 §:ssä säädetään lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohtaa sekä 15 §:n 5 ja 7 kohtaa.

4 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Ruunaan luonnonsuojelualueella voidaan Metsähallituksen luvalla sallia hirven metsästys.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Hallitussihteeri
Heikki Korpelainen

Kuva

Liite, kartta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.