121/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 26 §, sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 289/2001, sekä

muutetaan 2 §, sellaisena kuin se on mainitussa valtioneuvoston asetuksessa 289/2001, seuraavasti:

2 §

Patentti- ja rekisterihallitus, jäljempänä rekisteriviranomainen, pitää päiväkirjaa saapuneista ilmoituksista ja tiedonannoista. Päiväkirjaan, joka on julkinen, on merkittävä toiminimi, diaarinumero, saapumispäivä, välipäätökset tai muut välitoimenpiteet sekä rekisteröinnin päivämäärä.

Paikallisviranomainen merkitsee sille jätetyt ilmoitukset 1 momentissa mainittuun päiväkirjaan. Milloin kirjausta ei ole tehtävä edellä mainittuun päiväkirjaan, kirjaus tehdään paikallisviranomaisen päiväkirjaan noudattaen soveltuvin osin mitä 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.