105/2003

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 22 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 6 päivänä helmikuuta 1998 annetun yliopistoasetuksen (115/1998) 22 § seuraavasti:

22 §
Vaalikollegio

Helsingin yliopiston vaalikollegiossa on 130 jäsentä. Vaalikollegiosta voidaan käyttää myös nimitystä yliopiston kollegio.

Vaalikollegion jäsenistä 50 valitaan yliopiston virkaan nimitettyjen professorien keskuudesta, 40 muiden opettajien ja tutkijoiden sekä muun henkilöstön keskuudesta sekä 40 opiskelijoiden keskuudesta siten, että kussakin näistä ryhmistä on vähintään yksi jäsen jokaisesta tiedekunnasta.

Yliopistolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiedekunnan tiedekuntaneuvosto nimeää osuutensa mukaiset jäsenet vaalikollegioon henkilöryhmittäin kuhunkin ryhmään kuuluvien tiedekuntaneuvoston jäsenten ehdotuksesta. Yliopistolain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetun erillisen laitoksen johtokunta sekä Helsingin yliopiston hallintovirasto nimeävät osuuksiensa mukaiset jäsenet vaalikollegioon henkilöstöään kuultuaan.

Helsingin yliopiston konsistori päättää 3 momentissa tarkoitettujen osuuksien jäsenmäärän.

Vaalikollegion toimikausi alkaa ja päättyy samaan aikaan kuin yliopistolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen monijäsenisten hallintoelinten toimikausi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

Ensimmäisen tämän asetuksen mukaan valitun vaalikollegion toimikausi alkaa 1 päivänä maaliskuuta 2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2003

Opetusministeri
Maija Rask

Hallitusneuvos
Juhani Saarivuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.