98/2003

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta Turussa 9 päivänä kesäkuuta 2001 tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 24 päivänä huhtikuuta 2002 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä toukokuuta 2002 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Norjan hallituksen huostaan 27 päivänä toukokuuta 2002, on voimassa 24 päivästä marraskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä toukokuuta 2002 annettu laki (384/2002) tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2003.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2003.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 13/2003)

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.