96/2003

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan merimieseläkekassan perusteista merimieseläkelain 3 a §:n 2 ja 3 momentin mukaista vastuunjakoa varten 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1176/2000) liite 2, sellaisena kuin sen 1 kohta on asetuksessa 1413/2001 ja 2 kohta asetuksessa 1047/2002, seuraavasti:


Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2003, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa vastuunjaossa.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.