59/2003

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaan

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1126/2002) 3 §:n 1 momentin 5 kohta sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 12 kohta, 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta sekä uusi 17 a ja 17 b § seuraavasti:

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 6 ja 9―17 a §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:


12) sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien rekisteröiminen.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat suoritteet:


5) kansainvälisen televiestintäliiton tai muun kansainvälisen järjestön tekemä satelliittijärjestelmän koordinointi;


7) sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten nimeäminen.


17 a §
Sähköiseen allekirjoitukseen liittyviä laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien rekisteröintimaksut

Laatuvarmenteiden tarjoamista yleisölle koskevan ilmoituksen rekisteröimisestä peritään rekisteröintimaksuna 3 000 euroa.

17 b §
Sähköisen allekirjoituksen luomisvälineitä arvioivien tarkastuslaitosten nimeämismaksut

Yritykseltä, joka on tehnyt sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 6 §:n tarkastuslaitokseksi nimeämistä koskevan hakemuksen, peritään nimeämismaksu, joka määräytyy tarkastuslaitoksille asetettujen vaatimusten täyttymisen arvioimiseen käytetyn ajan perusteella. Nimeämismaksuna peritään 70 euroa käytettyä työtuntia kohti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2003

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Viestintäneuvos
Antti Kohtala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.