56/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään vakuutusyhtiön vastuuvelan laskentaperiaatteista 5 päivänä maaliskuuta 1999 annetun asetuksen (248/1999) 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Ylijäämän jakoon osallisten vakuutusten osalta vastuuvelkaa laskettaessa:

1) muiden kuin ryhmäeläkevakuutusten osalta korkokannan yläraja on:

a) 2,5 prosenttia, jos vakuutus on myönnetty 1 päivänä maaliskuuta 2003 tai sen jälkeen;

b) 3,5 prosenttia, jos vakuutus on myönnetty aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1999 ja viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2003;

c) 4,5 prosenttia, jos vakuutus on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 1999,

2) ryhmäeläkevakuutusten osalta korkokannan yläraja on 3,5 prosenttia, mutta ennen 1 päivää tammikuuta 1999 kertyneen vastuuvelan osalta siirtyminen alempaan korkoon tapahtuu vuoden 2013 loppuun mennessä.

Edellä 2 momentin 2 kohtaa sovellettaessa vähimmäisvaatimuksena on tasainen siirtyminen. Jos siirtymistä on nopeutettu jonakin vuonna, varsinaisen vakuutusmaksuvastuun ja korvausvastuun laskennassa saavutettua korkokannan tasoa ei voida myöhemmin nostaa. Jos ryhmäeläkevakuutuksen luonne on lähellä yksityishenkilöiden vakuutuksia, menetellään kuten yksilöllisen eläkevakuutuksen yhteydessä.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä helmikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 23 päivänä joulukuuta 1999 antamissa määräyksissä, Dnro 60/021/1999, olevan määräyksen henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelkaa laskettaessa noudatettavista periaatteista ja käytettävän koron enimmäismäärästä kohdan 1.1 ensimmäinen kappale.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.