55/2003

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/1982) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Vuonna 2003 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (608/1984) 1 §:ssä, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (745/1990), luetelluista lääkeaineista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

―Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09)

―Paahtamaton kahvi (09.01)

―Soijapavut (12.01)

―Rypsin siemenet (12.05)

―Raaka rypsiöljy (15.14)

―Rehuhiiva (21.02)

―Etanoli (22.07)

―Natriumkloridi (25.01)

―Rikki (25.03)

―Kaoliini (25.07)

―Liitu (25.09)

―Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03)

―Kipsikivi (25.20)

―Boraatit (25.28 ja 28.40)

―Rautamalmipelletit (26.01)

―Nikkelimalmi ja -rikaste (26.04)

―Molybdeenimalmi (26.13)

―Kivihiili lukuun ottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01)

―Polttoturve (27.03)

―Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04)

―Raakaöljyt (27.09)

―Öljyt kumituotteiden valmistukseen (27.10)

―Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)

―Esitislattu raakaöljy (27.10)

―Moottoribensiini (27.10)

―Lentopetroli (27.10)

―Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)

―Raskaat polttoöljyt (27.10)

―Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)

―Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (27.11)

―Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)

―Noki (carbon black) (28.03)

―Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04)

―Rikkidioksidi (28.11)

―Hiilidisulfidi (28.13)

―Ammoniakki (28.14)

―Natronlipeä (28.15)

―Bariumhydroksidi (28.16)

―Alumiinihydroksidi (28.18)

―Mangaanidioksidi(28.20)

―Koboltti (28.22)

―Bariumsulfaatti (28.33)

―Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)

―Mangaanisulfaatti (28.33)

―Polyfosfaatit (28.35)

―Natriumkarbonaatti (28.36)

―Vetyperoksidi (28.47)

―Kalsiumkarbidi (28.49)

―Tolueeni (29.02)

―Metanoli ja glykoli (29.05)

―Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja 40.02)

―Polyamiinit (29.21)

―Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiih-dyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

―Lysiini (29.22)

―Isosyanaatit (29.29)

―Metioniini (29.30)

―A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)

―Kaliumsulfaatti (31.04)

―Väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03, 32.04 ja 32.05)

―Painoväri (32.15)

―Sulfonihappo (34.02)

―Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja 37.02)

―Valonherkkä paperi (37.03)

―Filmien kehitteet (37.07)

―Elektrodimassa (38.01)

―Aktiivihiili (38.02)

―Piimaa (38.02)

―Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08)

―Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15)

―Tulenkestävät laastit (38.16)

―Kemikaalit (38.23)

―HD-polyeteeni (39.01)

―Polypropeeni (39.02)

―ABS- ja SAN-muovit (39.03)

―Polyeetterit (39.07)

―Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja 39.07)

―Polyamidit (39.08)

―Polyuretaanit (39.09)

―Silikonikumi (39.10)

―Valimohartsit (39.13)

―Ioninvaihtomassat (39.14)

―Muoviset teokset (39.26)

―Luonnonkumi (40.01)

―Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)

―Kumikankaat (40.08 ja 40.16)

―Irtovilla ja villalangat (51.01 ja 51.06―51.09)

―Puuvillakuitu (52.01)

―Puuvillalangat (52.04―52.06)

―Kudotut puuvillakankaat (52.08―52.11)

―Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja 54.02)

―Kudotut synteettiset filamentti- ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12―55.15)

―Cordkankaat (54.08 ja 59.02)

―Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08―55.10)

―Polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03)

―Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06)

―Suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11)

―Täyskovametallisten työkalujen teroituslaikat (68.04)

―Kiillepaperinauhat (68.14)

―Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (70.01)

―Kvartsiputket (70.02)

―Laminaatit (70.19)

―Ferroseokset (72.02)

―Rauta- ja teräsromu (72.04)

―Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)

―Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12)

―Puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03)

―Messinkiaihiot (74.03)

―Messinkipyörötangot (74.07)

―Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)

―Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja 76.08)

―Lyijy (78.01 ja 78.02)

―Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)

―Vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09)

―Juotostarvikkeet (83.11)

―Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)

―Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja 84.09)

―Laitetuulettimet (84.14)

―Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)

―Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)

―Vierintälaakerit (84.82)

―Yleiskäyttöiset osat (84.85)

―Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä)

―Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä)

―Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

―Paristot (85.06)

―Akut (85.07)

―Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)

―Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15)

―Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17)

―Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)

―Äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

―Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)

―Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio- ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien, televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

―Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30)

―Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31)

―Sähkökondensaattorit (85.32)

―Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

―Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

―Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39)

―Elektroniputket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät diodit ja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42)

―Eristetty sähkölanka (85.44)

―Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)

―Eristimet (85.46)

―Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)

―Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)

―Lentokoneiden osat (88.03)

―Optiset kuidut, optiset kuitukimput ja optiset kuitukaapelit sekä niiden liittimet (90.01)

―Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09)

―Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18)

―Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25, 90.26 ja 90.32)

―Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

―Värinauhat (96.12)

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2003.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003

Ministeri
Jari Vilén

Vanhempi hallitussihteeri
Kari Mäkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.