46/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten ja niihin liittyvien suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön ja paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liitteeseen Lontoossa 5 päivänä joulukuuta 2000 tehdyt muutokset sekä suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön luvut 1 ja 18, jotka eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä joulukuuta 2002 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 30 päivänä joulukuuta 2002, sekä tasavallan presidentin 30 päivänä joulukuuta 2002 hyväksymät yleissopimuksen muutokseen liittyvät suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön luvut 2―17 ja 19 sekä paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstö tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettu laki (1358/2002) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

3 §

Yleissopimuksen muutosten ja suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstön määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

(Suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön luvut 2―17 ja 19 sekä paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstö ovat nähtävinä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi)
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 6/2003)

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Kimmo Sasi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.