40/2003

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Oslossa 18 päivänä joulukuuta 2001 allekirjoitetuissa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetun rajankäynnin loppuasiakirjoissa edellytetyt rajalinjan muutokset, joihin eduskunta on antanut suostumuksensa 19 päivänä marraskuuta 2002 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä joulukuuta 2002 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Rajankäyntiin liittyvät asiakirjat ja kartat ovat nähtävinä ja saatavissa maanmittauslaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

HE 108/2002
UaVM 25/2002
EV 169/2002

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.