24/2003

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus vuonna 2003 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/1963) 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 574/2000:

1 §

Vuodelta 2003 ilman erillistä maksuunpanoa suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan, jos

1) palkan maksajana on valtio, muu valtion laitos kuin liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), tai Ahvenanmaan maakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
6,814 57,969 42,031

2) palkan maksajana on kunta, kuntayhtymä tai kunnallinen liikelaitos, evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta tai seurakuntayhtymä taikka ortodoksinen kirkkokunta tai sen seurakunta

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
4,014 59,791 40,209

3) palkan maksajana on muu kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan sosiaaliturvamaksuprosentti kansaneläkemaksua % sairausvakuutusmaksua %
2,964 45,547 54,453
5,164 68,745 31,255
6,064 73,384 26,616
2 §

Vuodelta 2003 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 53,5 %

2) sairausvakuutusmaksua 46,5 %

3 §

Vuonna 2003 kertyvistä, vuoteen 2002 ja sitä aikaisempiin vuosiin kohdistuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista katsotaan olevan

1) kansaneläkemaksua 57,6 %

2) sairausvakuutusmaksua 42,4 %

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa maksuunpantuihin, 1 päivänä tammikuuta 2003 tai sen jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2003

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.