16/2003

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2003 maksettavan korvauksen perusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 4 päivänä elokuuta 2000 talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle valtion varoista palvelujen tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta maksettavasta peruskorvauksesta, lisäkorvauksesta ja velkasovinto-ohjelmaan liittyvästä korvauksesta sekä niiden perusteista.

Talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan valtion vuoden 2003 talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

2 §
Korvausten maksaminen

Kuluttajavirasto maksaa korvaukset talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajana toimivalle kunnalle. Muulle palvelun tuottajalle korvaukset maksaa lääninhallitus.

Lääninhallitus toimittaa Kuluttajavirastolle helmikuun 14. päivään mennessä jäljennökset palvelun tuottajien kanssa tehdyistä sopimuksista.

Korvaukset maksetaan viimeistään maaliskuun loppuun mennessä yhdessä erässä.

3 §
Peruskorvaus

Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettava peruskorvaus on 0,79 euroa vuodessa toimialueen asukasta kohden.

Asukaslukuna otetaan huomioon kunnan väestötietolain (507/1993) 18 §:n mukainen asukasluku peruskorvauksen maksamista edeltävän vuoden alussa.

4 §
Lisäkorvaus

Lisäkorvaus kohdistetaan lääninhallituksittain seuraavasti: Etelä-Suomen lääni 54 910 euroa, Länsi-Suomen lääni 54 910 euroa, Itä-Suomen lääni 29 910 euroa, Oulun lääni 29 910 euroa, Lapin lääni 29 910 euroa ja Ahvenanmaan maakunta 7 478 euroa.

Palvelun tuottajalle voidaan maksaa lisäkorvausta lääninhallituksen tarveharkinnan perusteella, mikäli palvelujen saatavuuden varmistaminen sitä edellyttää. Lisäkorvauksen perusteita lähinnä ovat neuvonta-alueen laajuus ja vireillä olevista talous- ja velkaneuvonta-asioista aiheutuvat erityiset kustannukset. Lisäkorvauksen määrästä sovitaan palvelun tuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.

5 §
Velkasovinto-ohjelmaan liittyvä korvaus

Velkasovinto-ohjelmaan liittyvänä korvauksena kohdistetaan 1 374 000 euroa lääneihin niiden 3 §:n 2 momentin mukaisen asukasluvun suhteessa.

Palvelun tuottajalle voidaan korvausta maksaa lääninhallituksen tarveharkinnan perusteella kuitenkin edellyttäen, että palvelun tuottaja käyttää korvauksen henkilöstöresurssien vahvistamiseen ja kohtuullisten yleiskulujen kattamiseen. Korvauksen määrästä sovitaan palvelun tuottajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.

6 §
Takaisinperintä

Palvelun tuottajan kanssa tehtävään sopimukseen tulee ottaa määräys, että talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksetut korvaukset voidaan periä takaisin, mikäli palvelun tuottaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan lääninhallituksen kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti.

Kunnalle maksetut korvaukset perii takaisin Kuluttajavirasto lääninhallituksen tekemän päätöksen perusteella. Muulle palvelun tuottajalle maksetut korvaukset perii takaisin lääninhallitus.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä tammikuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2002 maksettavan korvauksen perusteista 25 päivänä elokuuta 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (629/2002).

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2003

Kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.