8/2003

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2003

Valtioneuvoston asetus kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n sekä 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat kemikaalilain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992:

1 §

Tässä asetuksessa kreosootilla tarkoitetaan seuraavia kemikaaleja:

1) kreosootti, Einecs N:o 232–287–5, CAS N:o 8001–58–9;

2) kreosoottiöljy, Einecs N:o 263–047–8, CAS N:o 61789–28–4;

3) kivihiilitervan tisleet, naftaleeniöljyt, Einecs N:o 283–484–8, CAS N:o 84650–04–4;

4) kreosoottiöljy, asenafteenifraktio, Einecs N:o 292–605–3, CAS N:o 90640–84–9;

5) kivihiilitervan korkealla kiehuvat tisleet, Einecs N:o 266–026–1, CAS N:o 65996–91–0;

6) antraseeniöljy, Einecs N:o 292–602–7, CAS N:o 90640–80–5;

7) kivihiilestä peräisin olevat jalostamattomat tervahapot, Einecs N:o 266–019–3, CAS N:o 65996–85–2;

8) puukreosootti, Einecs N:o 232–419–1, CAS N:o 8021–39–4;

9) alhaisen lämpötilan kivihiilitervaöljystä alkalisen pesun jälkeen saatu jäännös, Einecs N:o 310–191–5, CAS N:o 122384–78–5.

2 §

Kreosoottia saa luovuttaa vain ammattimaiseen tai teolliseen käyttöön. Kreosootti on ennen sen luovuttamista pakattava vähintään 20 litran astiaan. Astiaan on muualla säädettyjen merkintöjen lisäksi tehtävä helposti luettavissa oleva merkintä "Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Endast för industriellt eller yrkesmässigt bruk". Merkintä on tehtävä niin, ettei sitä voida irrottaa astiasta.

3 §

Kreosoottia ei saa käyttää puun käsittelyssä.

Kreosoottia saadaan kuitenkin käyttää puun käsittelyyn teollisuuslaitoksissa tai ammattimaisesti paikalla tehtävässä puun uudelleenkäsittelyssä, jos se sisältää bentso-a-pyreeniä vähemmän kuin 0,005 painoprosenttia ja veteen uuttuvia fenoleja vähemmän kuin 3 painoprosenttia.

4 §

Kreosoottia sisältävää puuta saa luovuttaa markkinoille vain, jos se on käsitelty 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

5 §

Kreosootilla käsiteltyä puuta, joka luovutetaan markkinoille ensimmäisen kerran, saa käyttää vain ammattimaiseen tai teolliseen tarkoitukseen, kuten rautateihin, sähkö- ja puhelinpylväisiin, aitaamiseen, maatalouteen, vesistösiltoihin sekä satamien ja vesiväylien rakentamiseen.

Ammattimainen paikalla tehtävä puun uudelleenkäsittely on sallittu vastaaviin tarkoituksiin.

6 §

Kreosootilla käsiteltyä puuta ei saa käyttää:

1) sisustamiseen tai muuhun tarkoitukseen rakennuksen sisällä;

2) leluihin;

3) leikkikenttien tai virkistysalueiden tai muiden vastaavien ulkotilojen rakenteisiin, jos iho voi toistuvasti joutua kosketukseen puun kanssa;

4) puutarhakalusteisiin;

5) ravintokasvien kasvatukseen tarkoitettujen astioiden, pakkausten tai muiden esineiden valmistukseen ja käyttöön, jos esine voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi käytettävien tuotteiden, niiden raaka-aineiden tai välituotteiden kanssa taikka saastuttaa niitä.

7 §

Käytöstä poistettua kreosootilla käsiteltyä puuta saa luovuttaa vain jätelain (1072/1993) 15 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetulle vastaanottajalle.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2003.

Tällä asetuksella kumotaan kreosootin ja sillä käsitellyn puun käytön ja markkinoille luovuttamisen rajoittamisesta 7 päivänä joulukuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (1405/1995).

Muuta kuin 3 §:n 2 momentin mukaisesti kreosootilla käsiteltyä puuta saa 4 §:n estämättä edelleen luovuttaa markkinoille uudelleen käytettäväksi, jos puu on käsitelty ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2001/90/EY; EYVL N:o L 283, 27.10.2001, s. 41

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2003

Ympäristöministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Pirkko Kivelä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.